Членове

Членове

А

A1 България
Авиейшън сървисиз България
Автомотор корпорация АД
Автопарк България ЕАД
Агрион Инвест АД
Агрия Груп Холдинг АД
Агрополихим АД
Адванс пропъртис ООД
Адвокатска кантора Калоян Конов
Адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко."
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
АДМ България Трейдинг ЕООД
АДМ Рарзград ЕАД
Адмикс ЕООД​
АИЕСЕК/Национална мрежа за студентски обмен
АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД
Ай Кю Логистик ООД
Аксион Груп ЕАД
Актавис Оперейшънс ЕООД
Албена АД
Алианс Принт ЕООД
Алианц България Холдинг АД
Алкомет АД
Амджен България ЕООД
Американски университет в България /АУБГ/
Амета Холдинг АД
Армако АД
Аркус АД
Артекс Инженеринг АД
Асарел-Медет АД
Асоциация за отговорно небанково кредитиране
Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България /ААПТОПБ/
Асоциация на българските застрахователи
Асоциация на българските износители
Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори /АБРО/
Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачите на горива
Асоциация на вносителите на автомобили
Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/
Асоциация за управление на вземания
Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители
Асоциация на операторите на ваучери за храна в България /АОВХ/
Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
Асоциация на работодателите в системата от институциите в предучилищното и училищно образование /АРСИПУО/
Асоциация на собствениците на аптеки
Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България
Асоциация на собствениците на влекачи /БАСВ/
Асоциация на собствениците на частни товарни вагони
Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
Аспикор ООД
АТ Инженеринг 2000 ООД
Атаро Клима ЕООД
Атко трейд ЕООД
Аурубис България АД
Аутомотив Клъстер България
Ауто-Профи-Н ООД
АФА ООД

Б

Балкам Груп ЕООД
Балкан АД
БГ Бизнес Солюшънс ЕООД
БГ Фарма
БДЖ Пътнически превози ЕООД
БДЖ Товарни превози ЕООД

Белаз-София ЕООД
Белла България АД
Бергови Рисайклинг ЕООД
БИЕЙ Глас България АД
Бизнес клуб - СУ "Св. Климент Охридски"
Билла България ЕООД
Биовет АД
Биотехнологичен здравен клъстер
БМВ България ЕООД
БМФ Порт Бургас ЕАД
БНП Париба С.А.- Клон София
Бобал - Бояджиев ЕООД
БОДУ ООД
Борисов Одит ЕООД
Бранд Медия България ЕООД
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост
Браншова асоциация полимери
Брейктайм АД
Бритиш Американ Табако Трейдинг ЕООД
БТВ Медиа Груп ЕАД
Булгаргеомин Овърсийс ЕООД
Бултерм България ООД
България Алфа ЕАД / Мундоро
Българо-американска кредитна банка АД
Българо-корейска търговска камара
Българо-китайска търговско-промишлена камара
Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/
Българска асоциация за лизинг /БАЛ/
Българска асоциация за растителна защита /БАРЗ/​
Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство
Българска асоциация на корабопритежателите /БАК/
Българска асоциация на корабните снабдители /БАКС/
Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/
Българска асоциация на производителите на инертни материали /БАПИМ/
Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)
Българска асоциация на сдруженията от автомобилния транспорт /БАСАТ/
Българска асоциация на съдиите по вписванията
Българска асоциация на търговците на едро с лекарства /БАТЕЛ/
Българска асоциация на хазартните дейности
Българска асоциация по рециклиране /БАР/
Българска банка за развитие АД
Българска болнична асоциация
Българска браншова камара на търговските дружества от проучването, добива и преработката на минерални суровини /Българска минно-геоложка камара/
Българска браншова камара Пътища
Българска болнична асоциация
Българска вендинг асоциация
Българска железопътна компания АД
Българска консултантска организация ЕООД
Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт
Българска национална телевизия /БНТ/
Българска организация за конгресен туризъм
Български пощи ЕАД
Българска Си Еф Ей Асоциация
Българска телекомуникационна компания ЕАД/Виваком
Българска фасилити мениджмънт асоциация
Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/
Българска фондова борса АД
Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/
Български ловно-рибарски съюз /БЛРС/
Български морски квалификационен център ЕАД
Български съюз по балнеология и СПА туризъм
Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия
Български футболен съюз

В

Вагоноремонтен завод 99 АД/Коловаг
Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
Валемос ЕООД
Ватия Холдинг АД
Вейл конструкции ЕООД
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
Веломания ЕООД
Венресурс ЕООД
Вентчър Екуити България ЕАД
Вестник "Строител" ЕАД
Висше училище по застраховане и финанси ВУЗФ
ВИП СЕКЮРИТИ
Випласт ЕООД
Високотехнологичен индустриален парк Хемус
ВП Брандс Интернешънъл АД
Вода Драгойна ООД
Въглища-Перник ООД

Г

Галиция ООД
Галакси Инвестмънт Груп ООД
Гаритидж Инвестмънт Мениджмънт ЕООД
ГЕД ООД
Гената Инженеринг ЕООД
Геймпром ООД
Географика
Геопроект ЕООД
Геострой АД
Геотехмин ООД
Геотрейдинг АД
Германо-българска индустриална и търговска камара
Главболгарстрой Холдинг АД
ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Глобал Такс АД
Глобо Футбол ООД
Горубсо-Кърджали АД
Градус-1 ООД
Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД
Грийн Лайф ЕАД
Громахолд ЕООД
Готмар ЕООД

Д

Дамянов сървиз ЕООД
Дани 2004 ЕООД
Девин АД
Девня Цимент АД
Делойт България ЕООД
Демакс АД
Ден и нощ ООД
Дженерали България Холдинг ЕАД
ДжиАр Консултинг ЕООД
Джи И Хелткеър България ЕООД
Джи Пи Груп АД
Джоб Тайгър ООД
ДЗИ - Животозастраховане ЕАД
Ди Ар Си Трейд ЕООД
Ди Ар Си инвест ООД
Ди Би Карго България ЕООД
Диджитъл Технолъджи Сентър Комерцбанк АГ клон София     
Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД
Дими трейдинг ЕООД
Димисет  ЕООД
Дир.бг АД
Дискордиа АД
Доверие Брико АД
Доверие - Обединен холдинг АД
Дойче Лизинг България ЕАД
Домко ООД
Донев Инвестмънтс Холдинг АД
Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД
Държавна консолидационна компания
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дунав лизинг ЕАД

Е

Е.Миролио ЕАД-гр. Сливен
Е енд Ес Утотчис енд Джуълри ООД
ЕВН България ЕАД
Евромаркет-БРД ООД
Европейско-арабска търговска камара   
Европейски пътища АД
Европейски търговски център    
Евро Геймс Технолоджи ООД
Ей Джи Кепитъл АД
Ейч Ти Ай България ЕООД
Еко Абонамент ООД
Екобулпак АД
Ековалент ЕООД
Еко глоуб ООД
Еко хидро-90 еоод
Екоколект АД
Еколенд Консулт ЕООД
Екологистик ЕООД
Екопак България АД
Екосенд София ЕООД
Екостийл ЕООД
Екострой Плюс ЕООД
Екотранспортинг ЕООД
Еко Фючър Бест ЕООД
Експрес Логистика и дистрибуция ООД
Ел Би Булгарикум ЕАД
Електрохолд България ЕООД         
Ел Зет Варна ЕООД
Елана Холдинг АД
Елаците-Мед АД
Електрон Прогрес ЕАД
Електромоторен завод Елпром Троян ЕООД 
Електронкомерс ЕООД
Елит Травел Интернешънъл ООД
ЕлКабел АД
Елтрак България ЕООД
Емерсон Процес Мениджмънт
Енергео ЕООД
Енерджи МТ ЕАД
Ескана АД
ЕСРИ България ООД

З

Загорка АД
ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
Зет и Ем прайвит Ко. ООД
ЗКИ Волта ООД
ЗМБГ АД

И

ИВЕНТИМ.БГ ООД
И Кю И България АД
ИГ Холдинг АД
Инвестбанк АД
Инвестрeциклинг ЕООД
ИНГ Банк - Клон София
Иновативни финанси Холдинг АД
ИНСА Газ ООД
ИНСА ЕООД
ИНСА Ойл ООД
ИНСА Порт ЕООД
Институт на дипломираните експерт-счетоводители
Интер Инженеринг - 10 ООД
Интер Керамик ООД
Интерлийз ЕАД
Интерсервиз Узунови ООД
Инфолика ЕООД
Информацинно обслужване АД
ИПО ООД
Иса Одит ООД
Италианска търговска камара в България

Й

Йеттел ЕАД

К

Калинел ЕООД
Камара на професионалните оценители /КПО/
Камара на строителите в България /КСБ/
Каменица АД
Кантек ЕООД
Каолин АД
Кар Транспортер ЕООД
Карат - С АД
Каргоренталекспрес ЕООД
Карлсберг България АД
Катаржина Истейт ЕООД
Кейси ЕООД
Кинтекс ЕАД
КТ Интернешънъл ЕАД
Клийнтех България ЕООД
Климаком Инженеринг ООД
Кнауф България ЕООД
Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД
Компания за енергоспестяване АД
Комунално-битово стопанство-Бургас ЕООД
Компания за енергийно спестяване
Конвой-уърлд АД
Кондика ЕООД
Консорциум Титан София Център ДЗЗД
Конфиндустрия България
Кастамону България АД
КПМГ България ООД
КРИБ Бургас
КРИБ Враца
КРИБ Добрич
КРИБ Кърджали
КРИБ Ловеч
КРИБ Пазарджик
КРИБ Перник
КРИБ Сливен
КРИБ Стара Загора
КРИБ Хасково
КРИБ Шумен
КРИБ Ямбол
Крисметал ООД
Крис металс ЕООД
Куш Груп ЕООД
КЦМ АД
Кънстракшън Груп ЕООД

Л

Линднер Иммобилиен Мениджмънт ЕООД
Лирекс БГ ООД
Лодис Инвест ЕООД

М

Мавел Прим ЕООД
Майка България, Сдружение
Марбил Тур ООД
Мартеник ЕООД
Марш ЕООД
МастърКард Юръп СА
МБАЛ за женско здраве - Надежда ООД
МБАЛ Хигия АД
М-Газ ЕООД
Медийна Група България Холдинг ООД
Медико Инженеринг ООД
Медина мед ООД
Медия Икономика България ООД
Меджик Флейм ЕООД
Международна рекламна асоциация-България
Международно висше бизнес училище
Мелексис България ООД
МЕРК ШАРП И ДОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД
Металвест ЕООД
Метален борд  ЕООД
Метал Фикс ЕООД
Метеко АД
Метро Кеш енд Кери ЕООД
Мико Ресурс ЕООД
Микро-макс ООД
Минстрой Холдинг АД
М-КАПИ АД
Монделийз България ЕООД
Монди Стамболийски ЕАД
Мото-Пфое ЕООД
Моушън Артс ООД
МТГ Делфин АД
МТХ Трейд ООД

Н

Национална асоциация на строителните предприемачи  
Национална асоциация на фирмите за търговска сигураност и охрана /НАФТСО/
Национална браншова камара на работодателите в транспорта
Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Национална компания Индустриални зони
Национална компания за събиране и оползотворяване на отработени масла /НКСОМ/
Национална лозаро-винарска камара /НЛВК/
Национално сдружение "Недвижими имоти"
Национално сдружение на автобусните превозвачи в България /НСАПБ/
Некст Консулт ООД
Некст Секюрити ЕООД
Нелсен - Чистота ООД
Неохим АД
Нестле България АД
Нетинфо АД
НИТИ ЕАД - Казанлък
Нова Броудкастинг Груп ЕООД
Нова Трейд ЕООД
Новипак 2002 ООД
Ново Нордиск Фарма ЕАД
НОРД Холдинг АД
Норд Фероиндъстри ЕООД
Ню Ай АД

О

Обединена Българска банка АД
Общинска банка АД
Огняново-К АД
ОЗОФ "Доверие" ЗАД
Ойрошпед АД
 

П

Пайп Систем АД
Пан Сървиз ЕООД
Параходство Български морски флот АД
Петко Ангелов БГ ЕООД
ПИМК ЕООД
Пластхим-Т АД
Плейт Продакшън ООД
Подемкран АД
Постериори ЕООД
Пощенска банка /Юробанк България/
ПрайсуотърхаусКупърс ЕООД
Прима 91 ЕООД
Пристанище Варна ЕАД
Пристанище Видин ЕООД
Проком Кемикълс ООД
Проммонт ЕООД
Профилинк ООД
Про Футбол ООД
Пфайзер Люксембург САРЛ Клон България
ПФК "Лудогорец 1945" ЕАД
Първа инвестиционна банка АД
Пътстрой-92 АД

Р

Райкомерс Конструкшън ЕАД
Регал ООД
Ренърджи ООД
Риск Електроник ООД
Рока България АД
РОШ България ЕООД
Рубин Трейдинг АД
Ръководство въздушно движение

С

Саневиан ООД
Санкар ООД
Санрок ЕООД
Сдружение за модерна търговия
Сдружение за развитие на надомно производство
Сдружение на българските фармацевтични производители
Сдружение на службите по трудова медицина в България
Сдружение „Храни и напитки България” 
Сиела Норма АД
Сиенит Холдинг АД
СИКО Транс АД
Силвър Бет ЕООД
Сименс ЕООД
Синергон Холдинг АД
Синопойнт ЕООД
Си Пи Металс ЕООД
Ситибанк Европа - Клон България АД
Скания България ЕООД

Содексо Пас България ЕООД
Солвей Соди АД
Софарма АД
Софийска Стокова Борса АД
София Франс Ауто АД
София Хотел Балкан АД
Софодит ЕООД
Спиди АД
Спътник-96 ЕООД
Стар Пост ООД
Стопанска академия "Димитър Ценов" - гр. Свищов
Стоянова Одит ООД
Стройинвестконсулт София ЕООД
Стройконсулт ЕООД
Съвет на жените в бизнеса в България
Сън Сприй Холидейз ЕООД
Съюз на българските мелничари 
Съюз на българската туристическа индустрия
Съюз на печатарската индустрия в България
Съюз на пивоварите в България /СПБ/
Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
Съюз на работодателите в България - Смолян

Т

ТАЛ Инженеринг ЕООД
Тангра-АВ ООД
Ташев - Транс ЕООД
ТЕВА БЪЛГАРИЯ
Телекомплект АД
Телелинк ЕАД
Телсо АД
Технологика ЕАД
Технополис България ЕООД
Ти Ви Ти Пак ООД
Титан Сървис ЕООД
Томбоу България ЕООД
Томика-Метал АД
Топаз Мел
Трайков Транс ООД
Тракия Глас България ЕАД
Транспортна индоор и аутдоор рекламна агенция /ТИАРА/
Транспрес ООД
Трансекспрес ЕООД
Трейс Груп Холд АД
Турботракс България ЕООД
Туристически мениджмънт АД
Тюф Рейнланд България ООД
Търговска банка Д АД

У

Уин Сити ООД
Улично осветление ЕАД
УМБАЛ Софиямед ООД
Универсметал ООД
Уникредит Булбанк АД
Уърлд  Транспорт Оувърсийз България ЕООД

Ф

Феникс Суровини ЕООД
ФИАБЦИ
Филип Морис България ЕООД
Фокус-Нунти  ООД /Агенция Фокус/
Фондация "Право и интернет"
Форест-Бул ЕООД
Фреш Бар ЕООД
Фоур Френдс ООД


Х

Хан Аспарух АД
Ханиуел ЕООД
Хард-Секюрити ЕООД
Хелленика ООД
Хил Клиник ЕАД
Химмаш АД
Храни и напитки България, Сдружение
Холдинг Български държавни железници АД
Холсим България АД
Хуауей Технолоджис България ЕООД
Хювефарма ЕООД
Хюлет-Пакард България ЕООД

Ч

ЧЕП България ЕООД
Черноморско злато АД

Ц

Ц.Б.С. 2009 ООД
ЦСН ООД
Централна енергоремонтна база ЕАД

Ш

Шел България ЕАД
Шнайдер Електрик България ЕООД

Ъ

Ърнст и Янг България ЕООД

Ю

ЮЛЕН АД
Юнион Ивкони ООД
Юнион метал  ЕООД
Юсис ООД