08.10.2013

Бизнес форум между КРИБ и Китайската асоциация за международно икономическо сътрудничество

На 8 октомври 2013 г. в офиса на КРИБ се състоя среща между делегация на Китайската асоциация за международно икономическо сътрудничество (CIECA), Тайван, ръководена от нейния председател г-н Уанг и делегация на КРИБ, ръководена от г-н Петко Димитров, заместник-председател на УС на КРИБ. В състава на делегацията от Тайван участваха членове на представителството на Тайпе в Гърция; Института за информационна индустрия в Тайпе; банковия сектор; компании от различни икономически сектори, като: електроника, ИКТ, хранително-вкусовата промишленост, медицински изделия, инженеринг и др.

По време на срещата господин Димитров и господин Уанг обсъдиха перспективите за засилване на търговския стокообмен и осъществяване на инвестиции в двете страни, като отбелязаха, че това е втори бизнес форум, организиран след подписването на Меморандум за разбирателство между КРИБ и CIECAпрез м. август 2012 г. Провеждането на подобни мероприятия дават възможност за реализиране на двустранни бизнес отношения между компании – членове на двете организации. Всеки от делегатите представи своята компания и интереси, след което бяха проведени B2B срещи.