13.09.2023

Бизнесът подкрепи проектобюджета на Столична община и благодари на кмета Фандъкова за съвместната работа

Консултативният бизнес съвет към кмета на Столична

община проведе заседание днес и обсъди проектобюджета на София преди гласуването му в Столичния общински съвет, което е залегнало в правилата на Бизнес съвета и се провежда всяка година.

Бизнес съветът направи и равносметка на съвместната работа с кмета на София през последните 12 години от създаването му.

„Първият бюджет, който като кмет направих през 2010 г. беше 1,2 млрд. лв. Сега оставям бюджет, който е два пъти по-голям“, каза кметът Фандъкова на срещата с бизнеса. „През 2010 г. приходите от местни данъци, такси и приходи от собственост на София бяха около 460 млн. лв. Днес в проекта за бюджет залагаме собствени приходи от 930 млн. лв. – двойно повече. Другият ресурс, благодарение, на който развихме и постигнахме голяма инвестиционна програма в стратегически за града проекти, са спечелените безвъзмездни европейски средства. За тези 14 години успяхме да защитим близо 4 млрд. лв. безвъзмездни европейски средства – тоест близо 2 годишни бюджета на София“.

„Тъй като това е последният бюджет на София, който внасям си позволявам тази ретроспекция“, каза кметът на София. „Защото в изключително тежки години, както при голямата финансова криза 2008-2009 г., така и през каскадата от кризи в последните 4 години – от световна пандемия до огромната инфлация и ръст на цените във всички сектори – ние успяхме да запазим две ключови неща. Първо, финансовата стабилност на общината, като от 2017 г. до момента постигаме инвестиционен кредитен рейтинг, равен на този на държавата ни. И второто, не допуснахме спад в капиталовата ни програма. Именно капиталовата програма, са средства, които се инвестират в развитието на града“.

Инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Сименс ЕООД, заместник-председател на КРИБ и председател на Съвета на жените в бизнеса, представи постигнатите резултати от работата на Бизнес съвета през последните 12 години като обобщи в 20 точки взетите предвид десетки предложения от страна на бизнеса в сфери като състоянието на данъчната среда; публично-частните партньорства; насърчаването на инвестиции с общинско значение и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В; подобряване чистотата на въздуха; процедирането на подробните устройствени планове с цел гарантиране устойчивото развитие на столицата; консултиране с бизнеса на Стратегията за интелигентна специализация на София и конкретните области, в които бизнесът участва; мерките, предложени от бизнеса за борба със сивата икономика, както и за улесняване на издаването на сини карти на работници от чужбина в ИКТ сектора; мерките за развитие и поддържане на все повече електронни услуги, платформи за онлайн заплащане и онлайн проверка на местните данъци и такси; конкретните предложения за задълбочаване на връзките между науката, университетите, бизнеса и общината, както и за създаване на нови  партньорства, насочени към дигитализация, иновации и град на новите технологии.

Подчертана бе и социалната отговорност на бизнеса като например  участието на Камерата на строителите във възстановяването на паметника на Цар Освободител; участието на много фирми, членове на КРИБ, в акция по призива на кмета в София в помощ на пострадалите от наводнението в Сараево; участието на бизнеса в изграждане и поддържане на детски площадки и в създаването и развитието на Фонда за иновации към Столична община.

След дискусия Бизнес съветът подкрепи пректобюджета на Столична община за 2023 г. като бяха направени редица коментари от участниците в Бизнес съвета: посл. Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС на КРИБ, координатор на Съвета от страна на бизнеса; Стоян Ставрев, управител на БКО; Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Сиела норма; Доминик Хамерс, изпълнителен директор на ГЕОТЕХМИН ГРУП; арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Автомобилния клъстер; Мила Ненова, изпълнителен директор на Конфиндустрия България. В срещата участваха Дончо Барбалов, заместник-кмет на СО и Ирина Йорданова, общински съветник и секретар на Бизнес съвета.

Връчен бе плакет на кмета Йорданка Фандъкова с благодарност за съвместната работа с бизнеса и постигнатите успехи в периода 2009-2023 година.