26.01.2009

Бизнесът поиска експертиза за цената на газа

За 26 януари 2009 г. е насрочено поредното заседание по делото във Върховния административен съд относно цените на природния газ. Делото беше образувано по жалба на повече от 40 индустриални предприятия, работодателски организации и синдикати.

Днес (14 януари) жалбоподателите входираха в съда молба за назначаване на експертиза, която да отговори на редица въпроси, свързани със законосъобразността на решението на ДКЕВР за повишаване на цената с почти 25% за последното тримесечие на 2008г.

Според жалбоподателите ДКЕВР не е упражнила правомощията си в интерес на обществото и потребителните на природен газ, а е действала единствено в интерес на държавния монополист.

Аргументите на бизнеса са, че газът се доставя от посредници, чието съществуване е неоправдано, тъй като те с нищо не допринасят за предоставянето на услугата, а единствено получават комисионни, които увеличават съществено цената на газа. Освен това, формулата за изчисление на цената на газа е променена едностранно (още в края на 2006г.) от посредниците и Булгаргаз, като вследствие на тази промяна и без никакви реални и житейски съображения, цената се е повишила с 20%.

Доставката на газ за предприятия с държавно участие, които са в несъстоятелност или пък не обслужват задълженията си от години, е сред другите оплаквания на жалбоподателите. Поради начина за изчисляване на цената, определен в законодателството, тези задължения, които надхвърлят 200 милиона лева, на практика се поемат от редовните платци.

Всички тези нарушения са основание за отмяна на решението, тъй като то е било взето без да се спазват изискванията на Закона за енергетиката.