07.08.2020

Благодарствено писмо на КРИБ Стара Загора във връзка с предприетите мерки за ограничаване на протестните действия

ДО: г-н Евгений Иванов
Изпълнителен директор
КРИБ, София

ОТНОСНО: Благодарствено писмо на КРИБ Стара Загора във връзка с предприетите мерки за ограничаване на протестните действия

Уважаеми г-н Иванов,

От името на КРИБ Стара Загора бих искал да изкажа нашето удовлетворение от Вашата помощ, съдействие, бърза и своевременна реакция относно искането ни за ограничаване на протестните действия на точно определени за целта места и премахване на блокадите на възлови пътни артерии и зони. КРИБ Стара Загора изказва своята благодарност към Вас като Изпълнителен директор на конфедерацията, към цялото нейно ръководство и служители за положените усилия с оглед преодоляване на описания проблем и оптимизиране на нормалната производствена, търговска и логистична дейност на бизнеса в региона, респективно в цялата страна. Постигнатато от Вас за пореден път доказва, че работодателите и индустриалците в България работим въз основата на ефективна и пълноценна комуникация, взаимно сътрудничество и покрепа, ясни цели и стратегии. Само обединени и работещи в унисон и плодотворен диалог с държавните институции бихме могли да преодолеем настъпващата тежка икономическа криза.

Чрез Вас бихме искали да изкажем нашата благодарност и към управляващия орган за вникването в описания проблем, разрешаването му в най-кратки срокове и своевременната подкрепа към работодателските организации в страната.

С уважение:

Стефан Шоселов – председател КРИБ Стара Загора

07.08.2020г.         
гр. Стара Загора