22.11.2017

Благодарствено писмо от Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски"