Писмо до МОН относно промени в заплащането на учениците в дуалната система на обучение

Изх.№ 6 /06.02.2024 г. ДО МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАНА                                                                        ОТНОСНО:  Ваше писмо изх. № 1101-17/31.01.2024 г. – промени в…

Писмо до акад. Денков относно ограничаващи условия за достъп до средства от програмата за икономическа трансформация към НПВУ

Изх.№ 5 /31.01.2024 г. ДО АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ ДО: Г-ЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА МИЛЕНА СТОЙЧЕВА МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОГДАН БОГДАНОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: Относно ограничаващи условия за достъп до средства от програмата за икономическа…

Писмо на АОБР относно Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането

ДО Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането № 48-202-01-42 внесен от Министерския съвет на 12 декември 2022 г., приет от НС на първо гласуване на 18 януари 2023 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност

Изх. № 144-00-144 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 48-202-01-24, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)…

Становище на КРИБ по ЗИД на ЗКПО, внесен от Божидар Божанов и група н.п.

Изх. № 143-00-143 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от  Божидар Божанов и група н. п. на 27.10.2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

Изх. № 140-00-140 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изразява…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 141-00-141 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 48-202-01-21, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове

Изх. № 142-00-142 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 48-202-01-23, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)…

КРИБ подкрепя исканията на Камарата на строителите за спешна индексация на договорите с публични възложители

Г-Н МИРОСЛАВ ИВАНОВ И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  В ОСТАВКА Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ В ОСТАВКА Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  И МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО В ОСТАВКА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ ГОДПОДИН КАРАДЖОВ, Във връзка с получено…

Становище относно предвиждани промени в правната уредба на съдиите по вписванията

ДО Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ 47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е ОТНОСНО: Предвиждани промени в правната уредба на съдиите по вписванията УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАТЕЕВ, Национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и…