14.09.2017

Честит 125-годишен юбилей на Параходство Български Морски Флот АД!

14 септември 2017 г., гр. София

 

Г-Н КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД

 

Г-Н АЛЕКСАНДЪР КАЛЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД

 

Уважаеми господа,

За мен е чест и удоволствие от името на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ да Ви приветствам по случай 125-годишния юбилей на компанията.

Като наследник на най-голямото корабно държавно предприятие с над едновековна традиция и опит в корабоплавателната индустрия Параходство Български Морски Флот АД не спря да се развива през годините, след провеждането на най-сложната и успешна приватизационна сделка в България. Днес дружеството е едно от най-важните и ключови за икономиката на страната, затвърдило своите силни позиции у нас и в чужбина.

Множеството успешни инвестиции на компанията в иновации, екология, безопасност на труда и корпоративна социална отговорност са не само пример за добър мениджмънт и фирмена култура, но и за нейната голямата социална и обществена ангажираност. Вашата гъвкава клиентоориентирана политика, отговаряща на всички международни стандарти и изисквания, Ви осигурява стабилност и устойчивост.

Благодарим Ви за подкрепата и съдействието Ви като дългогодишен член на КРИБ, който допринася за бързото й развитие и утвърждаване като най-голямата работодателска организация в България.

Използвам възможността да пожелая на Вас и Вашия екип много здраве,  нови професионални успехи и все повече клиенти и партньори.

С уважение,

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ