18.08.2017

Честит Ден на миньора!

18.08.2017 г., гр. София

ПРОФ. Д.Т.Н. ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА
НАЦИОНАЛНОТО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА МИНЬОРА 2017

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БМГК

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛКАНОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието от името на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ да Ви приветстваме по повод традиционното тържествено честване на Вашия професионален празник – Деня на миньора, ден и на Успението на Св. Иван Рилски – покровител на българските миньори и всички заети в минната промишленост. Това е свят ден, в който изразяваме нашето дълбоко уважение и преклонение пред професията на миньора, свързана с много трудности и рисковe.

Минната индустрия е много важна и структуроопределяща, осигуряваща суровините, които се преработват в страната. Цели отрасли от националната икономика не биха съществували без вашия всеотдаен труд. Стабилността в сектора се обуславя от високия професионализъм на заетите в него, привличането на инвестиции, въвеждането на нови технологии, прилагането на принципите на корпоративната социална отговорност по отношение на безопасността на работните места и устойчивото екологично развитие.

Вие допринесохте за насърчаването на редица инициативи и политики, които осигуриха добра перспектива за предприятията от минния бранш и повишиха тяхната конкурентоспособност в условията на динамичния международен пазар.

Като най-големия представител на бизнеса в България КРИБ има готовност да Ви подкрепя и занапред за постигане на основните цели и приоритети в минното дело и в икономиката на страната като цяло. Един от тях е да продължим заедно да се борим срещу т. н. „зелен рекет” на "зелените" организации върху цялата българска икономика, за да запазим инвестиционния интерес към България и да бъдат реализирани важни за страната ни инфраструктурни проекти, съобразени с опазването на околната среда. 

В навечерието на професионалния Ви празник отправяме пожелания за здраве и благополучие, за воля и усърдие на всички заети в минната индустрия, както и много  успехи, сигурност и високи добиви.

Нека Св. Иван Рилски бди над Вас и Вашите семейства!

Честит Ден на миньора!

  

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ                                                    ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ                        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР     

СЪВЕТ