29.08.2016

Почит към личността и делото на дългогодишния член на УС на КРИБ г-н Румен Янчев

Съболезнователен адрес на УС на КРИБ

София, 29 август 2016 г.

ДО РЪКОВОДСТВОТО НА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Позволете ни от името на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ да отправим най-дълбоки и искрени съболезнования за огромната загуба на нашия изключително уважаван колега и приятел Румен Янчев – член на Управителния съвет на КРИБ понастоящем и в продължение на четири мандата, три пъти преизбиран от Общото събрание в ръководния орган на КРИБ през последните десет години.

Румен Янчев ще остане завинаги в нашите сърца като събирателен образ на голям работодател и достоен за възхищение човек, допринесъл много за развитието на застрахователния и небанковия финансов сектор в България. Изключително горди сме, че имахме възможността да работим съвместно с един истински професионалист, доайен на българското застраховане, силно ангажиран с целите и проблемите на бизнеса и на икономиката на страната ни. Признателни сме, че той ни направи съпричастни към неговата ярка обществена и социална дейност като член на Съвета на фондация „Димитър Ценов”; член на Академичния съвет на Висше училище по застраховане и финанси – София; член на настоятелството на НАТФИЗ; носител на високи отличия за принос към българския спорт и Олимпийско движение (2000); Награда „Застраховател на годината” (2001); Мистър Икономика за цялостен принос към развитието на националната икономика (2004); Мистър Икономика за принос към развитието на небанковия финансов сектор (2005).

Отиде си един изтъкнат българин, който чрез своя авторитет спомогна за утвърждаването на един водещ бранш в българската икономика, както и за издигане престижа на българския бизнес.

С голяма почит към неговата личност и дело!

Дълбок поклон пред светлата му памет!

/п/                                                                                       /п/

Кирил Домусчиев                                                              Евгений Иванов
Председател                                                                      Изпълнителен директор