19.06.2014

Декларация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ

очно преди една година Конфедерацията на работодателите и индустриалците поиска правителството на Република България да подаде оставка, веднага и без отлагане. Както заявихме тогава: "Ситуацията в момента обаче ни оставя една единствена алтернатива – да дадем възможност на истински активните български граждани да излъчат нов парламент в едни нови, демократични и честни избори. Без отлагане." КРИБ бе единствената работодателска организация, която видя заплахата и реагира съобразно делегираните й права. Това бе общият глас на обединените в КРИБ български работодатели и индустриалци, които осигуряват ежедневно над 800 000 работни места и също така ежедневно носят отговорност за запазването им, въпреки неадекватните действия или престъпни бездействия на призваните да представляват суверена на страната – българският народ.

За този едногодишен период стана видно, че оценките и тревогите на КРИБ са основателни. Социална справедливост и реформи не бяха постигнати. Многократно рекламираните бюджетни средства в размер на стотици милиони лева за малкия и среден бизнес намериха друг получател. С действията или бездействието си държавните регулатори и други компетентни институции и органи допуснаха да бъдат нанесени тежки, често непоправими удари на реалния сектор, банките и финансовата стабилност на Република България като цяло. Енергетиката е в колапс. Продължаваме да нямаме адекватни на съвремието здравеопазване и образование.  Спряха ни Еврофондовете. Понижиха ни кредитния рейтинг. Запътиха ни в обратна на европейските и трансатлантическите ценности посока. На някои българи им е трудно да кажат на глас кои са ни съюзниците и с кого имаме проблеми.

В тази ситуация има само един изход и той от една година стои отворен. А именно – оставка сега и веднага, безотлагателно провеждане на предсрочни избори, формиране на национално отговорно мнозинство в парламента, което да излъчи правителство, което от своя страна да направи тази и подобни бъдещи декларации неуместни и безпредметни. Междувременно не трябва да се взимат решения с дългосрочен характер, за които впоследствие може да бъде търсена отговорност.

България и отговорният български бизнес имат нужда от такова правителство.