06.02.2009

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КРИБ И АМЕРИКАНСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА ВЪВ ВРЪЗКА С ГАЗОВАТА КРИЗА

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ и Американската търговска камара в България в качеството си на представителни организации на българския, американския и международен бизнес в страната, изразяват сериозната си тревога от безпрецедентното спиране на доставките на природен газ за България и други съседни страни. Голямата част от членовете на КРИБ и  Камарата понасят значителни загуби и са изправени пред дългосрочни проблеми, като очевидно най-сериозно засегнатите са дружествата от промишлеността. 

Двете организации настояват за бързо намиране на изход от газовата криза, за да се минимизират загубите за бизнеса и да се предотвратят рисковете от технологични аварии. Настояваме правителството да предоставя непрекъсната, ясна, надеждна и цялостна информация на бизнеса и на гражданите за наличните ресурси от природен газ, плановете за разпределението им и хода на преговорите. 

КРИБ и Камарата са в непрекъснат контакт със своите членове, за да обобщят нуждите и възможностите им за реакция. Насърчаваме членовете си да документират загубите си. 

Американската търговска камара и КРИБ многократно са изразявали позицията си за максимална прозрачност при подписване на споразуменията за доставки на природен газ и разнообразяване на източниците на енергийни ресурси. Призоваваме правителството да предприеме изпреварващи действия през 2009 г., за да има надеждни и ефективни алтернативи при евентуални бъдещи енергийни кризи.