11.02.2016

Декларация на КРИБ

В резултат на състояла се дискусия по време на Общото събрание на КРИБ, проведено на 9 февруари 2016 г., Управителният съвет на КРИБ, на свое извънредно заседание на 10 февруари, единодушно прие следната декларация:

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ  следи с особено безпокойство нарастващото международно напрежение, което очертава тенденция на преразглеждане на световни и европейски ценности и достижения. Формално тази тенденция е причинно-следствено свързана с бежанската криза и миграционния поток, но причините са много по-дълбоки, а  последствията от тях за нашата страна може да бъдат  непредсказуеми и особено трудни за контрол. В тази връзка всякакви опити външната криза да се използва за решаването на домашни партийни и личностни конфликти изглеждат късогледи и по балкански тесногръди и нелепи. В тази ситуаци КРИБ като представител на българските икономически оператори, открито заявава че:

–           Сега повече от всякога България се нуждае от стабилност и предсказуемост.

–          Правителството гарантира тази стабилност и предсказуемост и това трябва да продължи до края на мандата му.

–           България започна плавно да излиза от финансовата и икономическа криза, но икономиката още е далече от нужния ни растеж.

–           За устойчивия растеж е необходимо продължаването на реформите и ние твърдо настояваме правителството да не се отклонява от този курс. Накратко – стабилност срещу реформи.

За постигането на горните цели Управителният съвет на КРИБ иска спешна среща с Министър председателя на Република България и ресорни министри, на която да бъдат очертани най-спешните мерки, гарантиращи стабилност и растеж. Ще искаме и поемане на съответни обвързващи ангажименти и от двете страни.