05.10.2010

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

относно предложение за увеличаване на вноската за държавно обществено осигуряване /ДОО/

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Български съюз на частните предприемачи "Възраждане", Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Гласът на българския бизнес и Съюз за стопанска инициатива  като представители на българския бизнес и като социални партньори, признати официално от българското правителство, изразяват категорично несъгласие с предложението да бъде увеличена вноската за държавно обществено осигуряване /ДОО/ с три процентни пункта. Такова увеличение, би имало процикличен характер с тежки последствия за нивото на безработицата и сивата икономика в България за следващите няколко години и ще забави излизането на страната от кризата.

Това предложение се прави под безпрецедентен уличен натиск, съпроводен от натиск и на лобистки съюзи за запазване каналите за източване на бюджета на Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/.

Ако това стане факт всички български граждани ще станем донори на поредно наливане на финасови средства в една нереформирана система каквато е здравната и то в момент, в който България вече чертае планове за успешно бъдеще. Нарушени ще бъдат инвестиционните програми на българските и чужди инвеститори, което ще доведе до отлив на инвестиции за повече от 2,5 млрд евро, а от там и висока безработица и ниски доходи.

Ние представителите на българските работодатели призоваваме правителството на република България и лично министър-председателя г-н Бойко Борисов да не се поддават на заплахи от уличен натиск от страна на заинтересовани субекти, а да вземе предвид позицията на българския бизнес, който създава добавената стойност и осигурява растежа на икономиката на Република България.