13.06.2012

ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ

Управителният съвет на КРИБ на свое извънредно заседание, проведено на 13 юни 2012 г., взе следното решение:
 
1.    В Република България, която е призната за правова държава и в която основен принцип е върховенството на закона, е недопустимо отклонението от презумпцията за невинност. По тази причина, водени от принципите на правото и здравия разум, считаме, че до произнасяне на последна съдебна инстанция Председателят на Управителния съвет на КРИБ г-н Огнян Донев има нашето пълно доверие и подкрепа.
 
2.    В изпълнение на задълженията, произтичащи от нашия Устав, заедно ще застанем в подкрепа на членовете на КРИБ, които са неоснователно и противозаконно обвинявани и атакувани, и ще ги защитим с всички средства в рамките на закона.