17.06.2009

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА КРИБ ПО ПОВОД БЪРЗОТО И УСПЕШНО СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Управителният съвет на КРИБ поздравява новата управляваща политическа формация ГЕРБ и народните представители от 41-то Народно събрание за бързото и успешно съставяне на правителство на Република България.

Бързото сформиране на реформаторско правителство с ясна подкрепа и свобода на действие е една от важните предпоставки за запазване на финансовата стабилност в страната и за подкрепа на българския бизнес в условията на задълбочаваща се икономическа криза.

КРИБ подкрепя Програмната декларация на правителството и сме особено удовлетворени от факта, че в нея са намерили място принципите на Пакта за стабилност, подписан от КРИБ и политическа партия ГЕРБ преди изборите. Това ни дава увереност, че поетите ангажименти за запазване на финансовата стабилност ще бъдат спазени и в отговор ние сме готови да създадем допълнителен капацитет за да окажем необходимото съдействие на правителството в секторите, в които то бъде поискано.

Като водеща организация на българските предприемачи и работодатели и съвместно с нашите социални партньори, КРИБ е готова да подпомогне усилията и да окаже пълна подкрепа в намирането на ефективни механизми за ограничаване на ръста на безработицата, подкрепа на финансовия сектор и облекчаване достъпа на фирмите до банков кредит. Смятаме за приоритетни всички мерки за намаляване административните бариери за бизнеса, бързото възстановяване на ДДС, ограничаване на нелегалния внос и злоупотребите с акцизни стоки, които убиват българските производители.

Българската икономика трябва не само да преживее кризата. Тя трябва да се възползва от ситуацията, да се преструктурира, да стане по-ефективна и да намери нови, устойчиви източници на икономически растеж. В това усилие партньорството с бизнеса за формулиране на правилните приоритети и дългосрочна стратегия е решаващо.

Категоричният вот на българските избиратели показва необходимостта и от промяна в морала в отношенията и партньорството между бизнес и политика на базата на нулева толерантност към корупцията и ясно разграничение на правата и отговорностите на страните. Само по този начин ще постигнем възстановяване на доверието на външните партньори на България и ще върнем икономиката и обществото към европейските и атлантически ценности и ще възстановим достъпа на България до инструментите на европейската солидарност – европейските фондове.

В ситуация на тежка криза, когато ресурсите са силно ограничени, държавата трябва да спечели подкрепата и доверието на легитимния и почтен бизнес в България и да бъде безкомпромисна към криминалния бизнес. Границата между бизнеса и престъпния бизнес трябва да бъде сложена много ясно и категорично.

Криминалният бизнес е съучастник на корумпираната част от политическия елит в създаването на лошия образ, който България има в света. Затова КРИБ е готова да окаже пълна подкрепа и да бъде част от усилието за налагане на този  морал, за това в българското общество да има усещане за справедливост. Вместо политико-икономически обръчи от предопределени монополисти и партийни фаворити – "консултанти", да има честно състезание на базата на ясни правила, работещи институции и върховенство на закона.

Управителен съвет  на КРИБ:

Иво Прокопиев – Икономедиа – Председател на УС на КРИБ

Антъни Хасиотис – Юробанк И Еф Джи

Борислав Боянов – Борислав Боянов и Ко.

Георги Ранчев – Линднер Имобилиен

Илиян Василев – Делойт България

Камен Колчев – Елана АД

Кънчо Стойчев – ББСС Галъп Интернешънъл

Левон Хампарцумян – Уникредит Булбанк

Лукан Луканов – Арома 

Маргарит Тодоров – Домейн Бояр

Огнян Донев – Софарма

Петко Димитров – Прайзуотърхаус Купърс 

Петър Кънев – Съюз на печатарската индустрия в България

Пламен Илчев – ЕЦЕ Проджектмениджмънт

Пламен Моллов – Българска лозаро-винарска камара

Румен Янчев – Булстрад Виена Иншурънс Груп

Саша Безуханова – Хюлет Пакард България

Симеон Пешов – Камара на строителите в България

Стефан Иванов – Ситибанк Н.А. – клон София

Стефан Шарлопов – Шарлопов Хотелс

Том Хигинс – Болкан Аксешън Фонд   

 Филип Ромбаут – Агрополихим

 Франко дел Фабро – Крафт Фуудс България

 Цоло Вутов – Геотехмин        

 Евгений Иванов – Изпълнителен директор на КРИБ