01.05.2024

Disneyland Paris е домакин на най-големия фотоволтаичен парк в Европа

Паркингът на Disneyland Paris е оборудван с фотоволтаични панели, които са създали най-голямата слънчева централа в Европа с мощност 36,1 MWp, пише изданието renewablesnow.com.

Паркингът на най-известния увеселителен парк е покрит 82 000 фотоволтаични панела, които вече са напълно работещи, казва френският разработчик и монтажник на соларна енергия Urbasolar.

Звеното на Swiss Axpo Holding AG е наето да проектира и изгради завода и също е съинвеститор в проекта. Строителните дейности стартират през 2020 г., а инсталацията за фотоволтаични сенници е инсталирана за около три години.

Паркингът разполага с 11 200 паркоместа

Паркингът разполага с 11 200 паркоместа за леки автомобили и места за мотори и автобуси, покрити с над 80 000 слънчеви панели.

Цялостното производство на обекта се оценява на 36 GWh годишно и ще бъде достатъчно, за да задоволи около 17% от текущото потребление на електроенергия на увеселителния парк, което се равнява на град със 17 400 жители.

Проектът е изпълнен в подкрепа на плана на Disneyland Paris за адаптиране към изменението на климата, който има за цел да смекчи ефектите от топлинния остров на паркинга за посетители.

Екологични цели на Disneyland Paris

През последните години Disneyland Paris се фокусира върху емисиите, водата, отпадъците, материалите и устойчивото строителство. Няколко мащабни проекта помагат на курорта да достигне своите цели. Освен най-голямата слънчева батерия в Европа, Disneyland Paris обяви, че през следващите месеци ще бъде инсталирана термо-хладилна помпа, което ще позволи на курорта значително да намали своя въглероден отпечатък.

След като помпата бъде напълно инсталирана, тя ще допринесе за намаляване на потреблението на природен газ в курорта с 14% и нуждите му от отопление – които в момента се осигуряват чрез комбинираното използване на геотермална енергия и природен газ – с 10%. Тази авангардна машина ще позволи също така да се намали консумацията на рециклирана вода, осигурена от пречиствателната станция на курорта с приблизително 30 000 кубични метра. Тази спестена вода ще се използва за грижа за зелени площи и чисти пътеки.

За да помогне на Walt Disney Company да постигне екологичните си цели за 2030 г., курортът е приел цялостна стратегия, която се фокусира върху четири основни приоритета: прилагане на енергоспестяващи мерки, надграждане на съществуващото оборудване за оптимизиране на енергийните характеристики, електрифициране на процеси, задвижвани от изкопаеми горива и прилагане на големи мащабни проекти, които проправят пътя за използването на възобновяема енергия, като неотдавнашното изграждане на слънчева инсталация за навес в паркинга за гости.

Сред другите значителни действия, предприети от Disneyland Paris за защита на планетата, курортът използва и геотермална енергия, която осигурява до 18% от нуждите от отопление на Дисниленд Парк, Walt Disney Studios Park и хотел Дисниленд.