06.02.2014

Проведе се първото общо събрание на КРИБ Кърджали

На 6 февруари 2014 г. в гр. Кърджали се проведе първото Общо събрание на регионалната структура на КРИБ за област Кърджали. Сред официалните гости на събитието бяха председателят на Управителния съвет на КРИБ г-н Огнян Донев и изпълнителният директор на КРИБ г-н Евгений Иванов. Г-н Донев отправи приветствено слово към участниците в Общото събрание.

Г-н Фахри Идриз, председател на КРИБ-Кърджали също поздрави всички гости и участници. Той направи кратък преглед на развитието на регионалната структура, която се е разраснала почти три пъти повече в сравнение с 2011 година. От 30 фирми-учредители днес членовете на сдружението са вече повече от 70 фирми от различни сектори на икономиката в областта. Това е един показателен пример за обединяване на местния бизнес за постигане на целите, стоящи пред местната икономика.

КРИБ-Кърджали е част от социалния диалог в областта, който се осъществява в рамките и чрез механизма на функциониране на Регионалния съвет за развитие, Областния съвет за развитие, Областния съвет за тристранно сътрудничество, Общинските съвети за тристранно сътрудничество, Съветите за сътрудничество към Бюрата по труда и др.

Общото събрание взе решение да разшири състава на Управителения съвет на КРИБ-Кърджали, в който като нови членове влизат г-н Гавраил Гавраилов – ГАРС ЕООД и г-н Сабри Нури – БИЛТЕКС ООД, наред с досега действащите г-жа Надя Петкова „Екоинженеринг” ЕООД , г-н Генчо Трифонов „Васмар” ООД и г-н Фахри Идриз „Меаца” ЕООД.