09.12.2012

"Eнергоремонт холдинг" АД завърши успешно 2012 година

"Енергоремонт холдинг" АД завърши 2012 година с печалба от 6.7 млн. лв. преди данъчно облагане, сочат предварителните финансови отчети на дружеството, изпратени в Българската фондова борса (БФБ). Приходите са се увеличили с 14.4 млн. лв. и са достигнали общо 65.6 млн. лв., като най-голям дял от тях имат приходите за предоставени услуги. През миналата година холдингът и дъщерните му дружества са запазили над 1000 работни места.

През 2012 г. "Енергоремонт холдинг" АД успешно завърши модернизацията на подстанция"Волуяк" – обект на Национална компания "Железопътна инфраструктура", която получи европейски сертификат за съвместимост, отсечката "Обеля – Ломско шосе – пътен възел "Надежда" от втори метродиаметър на софийското метро, ремонтите на обекти от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София".

"Добрите финансови резултати на "Енергоремонт холдинг" се дължатпреди всичко на разширяване на портфолиото на предлаганите от нас услуги. Запазваме присъствието си на българския пазар в областта на ремонтите и модернизацията на енергийни мощности. Същевременно ще търсим освен досегашните и нови участия в различни проекти в региона на Югоизточна Европа, Близкия изток, нови пазари в Африка, за да използваме пълноценно натрупания опит и високовалифицираните специалисти, с които разполагаме", коментира председателят на Управителния съвет на холдинга и финансов директор Иван Личев.

"Енергоремонт холдинг" е публична компания с капитал от 3.8 млн. лв. Акционери в нея са "Миления 77"ООД с 33.03%, "Българска енергетика"АД с 32.08%, "Нови енергийни и индустриални технологии"АД с 21.5% и" Геоприбор"с 10.80%.

За допълнителна информация:
Иван Личев
Председател на УС и финансов директор
Енергоремонт холдинг АД
Тел.: finance@erhold.bg