01.07.2024

ESG в бизнеса и в ежедневието в Египет

ESG не е феномен, познат само в Европа. Държавите от региона също работят в посока устойчивост. Такъв пример е Египет. Бизнесът в Египет вижда ползите от приемане на ESG практики. Тъй като международните инвеститори все по-често включват критериите за ESG в процеса на вземане на решения, египетските компании, които спазват тези принципи са в по-добра позиция за привличане на чуждестранен капитал.

Освен това, компаниите осъзнават, че стратегиите, основани на ESG, често водят до по-ефективни дейности. Например, екологичните инициативи могат да намалят отпадъците и потреблението на енергия, което води до намаляване на разходите.

С богатото си историческо и културно наследство, туристическият сектор на Египет може да извлече огромна полза от принципите на ESG. Устойчивият туризъм, който се фокусира върху минималното въздействие върху околната среда и подпомагането на местните общности, може да отличи Египет от други дестинации в региона.

Предизвикателства

Въпреки че интересът към ESG нараства, има значителен недостиг на технически знания и опит в областта. Традиционните бизнес практики и културни норми понякога правят трудно интегрирането на концепциите за ESG. Необходима е промяна в начина на мислене и по-голяма информираност, за да се даде приоритет на устойчивите практики пред краткосрочните печалби.

В Кайро органичаване на използването на пластмасови продукти от ежедневието все още е далече. Все още всеки закупен продукт се поставя в пластмасова чанта за еднократна употреба, за която не се начислява такса. Заведенията сервират напитките с пластмасови сламки. Кофи за разделно събиране на отпадъците има на отделни места.

Градският транспорт в 22.5 милионно Кайро не е толкова точен и предсказуем като в европейските страни. Метрото е бързо и удобно, но разполага само с две линии.

Широка пътна мрежа свързва различните квартали на града. По данни от 2022 година, в Кайро се движат 2.6 милиона коли.

Над две трети от колите са на възраст над 15 години, като по данни от 2010 година, средната възраст на такситата в Египет е 32 години. В резултат в големите градове се наблюдава високо ниво на замърсяване на въздуха.

Предвид продължаващото урбанизиране на Египет, има убедителни аргументи за зелена инфраструктура – от енергийно ефективни сгради до устойчиви системи за обществен транспорт.