19.04.2024

ESG остава основен оперативен приоритет за компаниите в САЩ

По-голямата част от изпълнителните директори в САЩ очакват да видят значителна възвръщаемост от инвестициите на своите компании в устойчивост в рамките на три до пет години. Също така корпоративните лидери продължават да класират ESG като свой основен оперативен приоритет, дори изправени пред предизвикателствата на инфлацията, веригата за доставки и свързаните с AI възможности.

Това се казва в ново проучване, публикувано от фирмата за професионални услуги KPMG и цитирано от esgtoday.com.

За целта на анализа KPMG анкетира 100 изпълнителни директори от големи компании с годишен приход над 500 милиона долара (една трета от  тях с над 10 милиарда долара приходи) относно ключовите предизвикателства и възможности за стимулиране на растежа на бизнеса и управление на комбинацията от краткосрочни рискове и структурни икономически промени.

Устойчивостта се превръща в основен бизнес императив

При изследване на набор от фактори от генеративен AI до управление на таланти, проучването разкри, че изпълнението на ESG инициативи остава основен оперативен приоритет за главните изпълнителни директори, цитиран от 17% от респондентите. Следват устойчивите на инфлация капиталови и входящи разходи с 14%. С по 11% пък са други три приоритета – напредването на дигитализацията и свързаността, подобряването на гъвкавостта и устойчивостта на веригата за доставки и подобряването на клиентското изживяване.

Изпълнителните директори превръщат устойчивостта в основен бизнес императив, използвайки авангардни данни и AI способности, за да управляват стратегии в реално време с измеримо въздействие“, заяви ръководителят на KPMG US ESG Роб Фишър.

Проучването показа, че изпълнителните директори продължават да се фокусират върху ESG, тъй като се очаква инициативите и инвестициите да донесат финансова възвръщаемост. Според проучването 55% от главните изпълнителни директори съобщават, че очакват да видят „значителна възвръщаемост“ от своите инвестиции в устойчивост след 3-5 години, като 19% очакват значителна възвръщаемост след 1-3 години. Други 25% очакват по-дълъг период, прогнозирайки 5-7 години.

Тъй като инициативите за устойчивост вече се разглеждат като път към печалбите, а не просто цел, лидерите очакват техните инвестиции да осигурят сериозен тласък на приходите през следващите три до пет години. От операции през продукти до управление, те катализират преминаването към по-устойчиво и доходоносно бъдеще за бизнеса“, добавя Фишър.

Проучването също така оценява ключовите приоритетни области на главните изпълнителни директори за техните усилия за устойчивост, като „Операции“ се очертават като област с най-голям фокус, посочена от 42% от респондентите, следвана от „Продукти“ с 24%, и модели на управление и протоколи за прозрачност, като докладване на най-добри практики, с 16%.

Други ключови констатации в проучването включват високо ниво на увереност на главните изпълнителни директори, като 87% съобщават, че са уверени в перспективите за растеж на икономиката на САЩ и 78% в перспективите за растеж на техните собствени компании, а 72% очакват техните компании увеличаване на броя на служителите през следващата година.

Анализът също така изследва възгледите на главните изпълнителни директори относно възможностите и предизвикателствата на генеративния изкуствен интелект, като 41% планират да увеличат инвестициите в GenAI през следващата година, докато 38% посочват етичните проблеми като основно предизвикателство при неговото внедряване.

Главните изпълнителни директори мислят отвъд спазването на правилата и се фокусират върху създаването на дългосрочна стойност за своите компании, като гарантират интегрирането на устойчивостта в основните бизнес практики и операции. Те виждат, че тяхната стратегия за устойчивост и отчитане са подсилени от ефективно управление на данни и GenAI, което може да помогне на техните организации да направят корекции в реално време, информирани от данни“, заяви главният изпълнителен директор на KPMG US Пол Ноп.