03.05.2024

ESG Academy стартира серия практически работилници

ESG Academy стартира серия практически работилници с цел да подготви специалисти, работещи в сферата на устойчивото развитие, за промените и развитието на различните изисквания в сферата на устойчивото докладване.

Събитията ще се проведат в Стопанския факултет и ще бъдат водени от утвърдени специалисти в областите на устойчивото развитие, климатичните промени, бизнеса и човешките права. Сред лекторите са доц. д-р Марина Стефанова, Апостол Дянков, Илияна Лазарова, Ваня Йорданова и Оля Пенева.

Работилниците ще бъдат разделени на теми и са подходящи за специалисти по устойчиво управление:

Работилница „Тройна матрица на съществените теми“

Анализът на съществените теми е инструмент, който подпомага компаниите да обхванат очакванията на заинтересованите страни в областта на ESG, да очертае посока на действие и да ориентира инвеститорите къде да приоритизират своите ресурси.

Двойната същественост дава допълнителна перспектива като идентифицира рисковете и оценява тяхната финансова значимост. В тази работилница чрез работа по реален бизнес казус участниците ще получат отговори на въпросите:

 • Кога да изготвят анализ на двойната същественост?
 • С кои ESG теми да започнат?
 • Кого да включат в процеса?
 • Как да приложат на практика изискванията на ESRS?
 • Как да разчитат матрицата на двойна същественост?
 • Какво означава тройна същественост?

Работилница „Управление на заинтересованите страни“

Ангажирането на заинтересованите страни е процес, с който организирате, наблюдавате и подобрявате взаимоотношенията си с вашите заинтересовани страни. Работилницата включва работа по конкретните стъпки за управление на тези взаимоотношения:

 • Систематично идентифициране на заинтересованите страни
 • Анализиране на техните нужди и очаквания
 • Планиране и изпълнение на различни задачи за ангажиране с тях

Работилница „Структуриране на дружествен интегриран отчет“

Изготвянето на интегриран отчет е комплексна задача, която изисква едновременно предоставяне на разбираеми, точни, проверими и сравними данни, както и предоставяне на анализ

 • Задължения за оповестяване и международни стандарти за интегрирана отчетност
 • Преглед и критичен анализ на интегриран отчет
 • Извеждане на цели, индикатори и показатели

Работилница „Отчитане на Таксономията“

 • Шест екологични цели, преследвани в таксономията на ЕС
 • Значителен принос към целите за смекчаване и адаптиране на климата
 • Отчитане на финансови потоци спрямо Таксономията – приложни аспекти
 • Системи за финансово оповестяване и отчитане в XBLR формат

Работилница „Приложна климатична наука“

В рамките на тази работилница участниците ще научат последните обобщени изводи и данни от науката за промените в климата, използвайки авторитетни източници и научни статии като последните доклади на Междуправителствения панел по климатичните промени. Ще преведем на практичен език какво означава за всяка държава и бизнес организация постигането на съответствие с целите на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5 градуса по Целзий.

Ще поговорим открито за бариерите и предизвикателствата пред правителства, компании и бизнес сектори в прилагането на научно-базирани климатични цели (Science-based targets), както и решения, които включват преосмисляне на настоящите бизнес и икономически модели. Ще разгледаме подробно секторни ръководства и няколко практични инструмента, позволяващи планиране и изпълнение на научно-базирани цели – работилницата може да се адаптира към участници от конкретна индустрия или бизнес сектор.

Работилница „Определянето на рисковете върху човешките права“

Първа стъпка от процеса на надлежна проверка, която цели да се идентифицират рисковете, които имат по-висока вероятност или потенциал да окажат неблагоприятно въздействие върху правата на човека, като често те изискват специално внимание и усилия за намаляването им.

Подходящ за компании, които са в начален процес на извършване на оценка на въздействие или стартират процес на надлежна проверка, стартират нов проект или продукт, и биха искали да идентифицират рисковете, кои от тези рискове са значими и какви стъпки да предприемат за намаляването на техното въздействие.

Предвиждат се и работилници на теми „Структуриране на зелени облигации“ и„Изчисляване на въглероден отпечатък“.

За участие в събитията е необходима предварителна регистрация: https://forms.office.com/e/yKJgxmW5wk