11.07.2024

ESGRI пуска безплатен инструмент, който ще помогне за отчитане на МСП

Малките и средни предприятия (МСП) често се борят с това откъде да започнат своето пътуване за отчитане на ESG. За да се справи с това, ESGRI предлага безплатен, изчерпателен ESG отчет, който дава яснота и насока.

„Много МСП се борят да разберат откъде да започнат и за съжаление опциите там са твърде скъпи. Нашата визия е да помогнем на тези фирми да направят първата стъпка, като предоставим безплатен изчерпателен отчет за ESG”, коментира Джеймс Кронан, управляващ директор на ESGRI, цитиран от esgnews.com.

ESGRI Health Check, използвайки десетилетия консултантски опит на ESG от експерти от пет континента, оценява критерии като човешки ресурси, операции, собственост, разработване на продукти, маркетинг и съответствие. Той генерира резултат от 1000, като предлага разбивка в четири категории: ESG Maturity, Environment, Social и Governance.

„Стратегията и отчитането на ESG стават все по-важни за заинтересованите страни като доставчици, клиенти, банки и държавни регулатори. Все по-голям брой нации задължават ESG докладването”, посочва Кронан.

Цялостно, независимо и ефективно решение за МСП

Тази 30-минутна проверка на състоянието предоставя на МСП цялостно, независимо и ефективно решение. След като бъде завършен, ESGRI преглежда и валидира отговорите в рамките на седем дни, като предоставя подробен отчет на стойност хиляди долари – напълно безплатно.

„Нашата цел е да опростим подготовката за ESG отчети. Проверката на състоянието на ESG предлага изчерпателно ръководство за бизнеса за разработване на стратегия. Като предлагаме тази услуга безплатно, ние правим ESG отчитането по-достъпно”, допълва Кронан.

Бизнесът може да използва своя ESGRI резултат като основа за задължително отчитане или да се ангажира с ESGRI за по-нататъшно валидиране и помощ.