10.05.2024

EY: 54% от CEO-та в света са се ангажирали да декарбонизират бизнеса си

Над половината от изпълнителните директори в света поставят проблемите, свързани с устойчивостта, като свой приоритет. Това показва последното тримесечно проучване на EY, проведено сред 1200 изпълнителни директори в световен мащаб. За сравнение, само 28% от институционалните инвеститори са докладвали същото.

“Но това несъответствие, което повишава приоритета на краткосрочните финансови печалби за сметка на по-бързото постигане на целите за устойчивост, може да е недалновидно”, се посочва в доклада.

Постигането на целите за устойчивост може да бъде предизвикателство – особено на труден пазар, фокусиран върху разходите. Докладът показва, че по-доброто сътрудничество между корпорации, инвеститори и политици може да създаде нова вълна от инициативи, които биха могли да помогнат за ускоряване на пътя към нетната нула и да отключат по-устойчиво бъдеще.

Акценти

Резултатите показват още, че изпълнителните директори и институционалните инвеститори имат положителна перспектива за сливания и придобивания през 2024 г., въпреки слабата 2023 г. откъм сделки.

Все повече изпълнителни директори се стремят да придобият и още повече планират да продадат активи. По-голямата част от институционалните инвеститори (61%) очакват стабилна среда за сделки, като една трета (34%) очакват ускоряване на сделките.

Собствениците на компании дават приоритет на AI трансформацията за производителност сега, но се стремят към нетна нула и нови потоци от приходи в по-дългосрочен план.

Съвместните усилия на бизнеса, инвеститорите и политиците могат да стимулират бързото преминаване към устойчиво бъдеще. Но когато погледнат в близко бъдеще, фокусът им се измества към постигане на нетна нула чрез декарбонизиране на бизнеса им и създаване на нови потоци от приходи.

Постигането на печалбата с по-широките амбиции отразява необходимостта на главните изпълнителни директори както да създадат финансова стойност за акционерите, така и да отговорят на обществените изисквания за ускоряване на пътя към устойчивост.