07.06.2024

EY, Unilever и USAID стартират алианса CIRCLE в подкрепа на справянето с пластмасовите отпадъци

USAID, Unilever и EY обявиха стартирането на CIRCLE Alliance, новаторско публично-частно сътрудничество. Инициативата е предназначена да се справи с глобалната криза на замърсяването с пластмаси чрез подкрепа на предприемачи и малки предприятия във веригата на стойността на пластмасите. Първоначално инициативата ще се фокусира върху Индия, Индонезия, Виетнам и Филипините.

Алиансът CIRCLE e значителна стъпка към устойчиво развитие. Чрез комбиниране на силните страни на публичния и частния сектор, тази инициатива има за цел да създаде мащабируеми и въздействащи решения на едно от най-належащите екологични предизвикателства на нашето време.

“Това партньорство ще катализира приобщаващи, устойчиви и кръгови местни икономики, помагайки на предприемачите да мащабират решения за намаляване на употребата на пластмаса и справяне с пластмасовите отпадъци“, коемнтира Ейми Брачио, глобален заместник-председател на EY – Устойчивост по време на представяне на инициативата, съобщава esgnews.com.

Дългогодишно партньорство

USAID и Unilever имат дългогодишна история на сътрудничество по инициативи, фокусирани върху устойчивостта на околната среда и справянето с глобалните предизвикателства. И двете организации са участвали в насърчаването на практиките за кръгова икономика, като наблягат на рециклирането и повторната употреба за намаляване на пластмасовите отпадъци.

EY има сериозен опит в създаването на съюзи, които се фокусират върху устойчивостта, подкрепяйки усилията за намаляване на въздействието върху околната среда чрез иновативни бизнес модели.

Замърсяването с пластмаса представлява сериозна заплаха за морския живот и екосистемите. Инициативи като CIRCLE Alliance са от решаващо значение за стимулиране на иновациите и системната промяна. Според Световната банка глобалното производство на пластмаса се е увеличило двадесет пъти от 60-те години на миналия век и без намеса тази тенденция ще продължи, задълбочавайки влошаването на околната среда.

Алиансът CIRCLE има за цел да осигури финансиране, менторство и ресурси на предприемачи, разработващи иновативни решения. Тази подкрепа ще помогне за увеличаване на мащаба на проекти, които се фокусират върху събирането на пластмасови отпадъци, технологиите за рециклиране и разработването на продукти за многократна употреба и повторно пълнене.

Глобално въздействие

Сътрудничеството се стреми да вдъхнови подобни инициативи по целия свят. Като демонстрира успешни модели и най-добри практики, CIRCLE Alliance се надява да повлияе на глобалните политики и да насърчи други корпорации и правителства да инвестират в устойчиви решения.

Алиансът CIRCLE е готов да окаже значително влияние чрез овластяване на предприемачите и насърчаване на устойчиви практики във веригата на стойността на пластмасите, допринасяйки за по-чисто и по-устойчиво бъдеще.

„CIRCLE Alliance подкрепя амбицията на Unilever да помогне за прекратяване на замърсяването с пластмаса чрез намаляване, разпространение и сътрудничество”, подчертава Ребека Мармот, главен директор по устойчивост на Unilever.