22.01.2015

Г-н Огнян Донев бе избран за Вицепрезидент на Виенския икономически форум

Председателят на съвета на директорите и изпълнителен директор на "Софарма" г-н Огнян Донев – председател на КРИБ от 2010 до 2014 г., стана Вицепрезидент на Виенския икономически форум.

Г-н Донев ще бъде един от тримата заместници на Президента на организацията Ерхард Бузек, който бе Вицеканцлер на Австрия в периода 1991-1995 година и специален координатор на Пакта за стабилност на Югоизточна Европа в периода 2002-2008 г.

Виенският икономически форум е организация, която си поставя за цел да промотира и да съдейства за осъществяването на инвестиции в региона от Адриатика до Черно море.