11.06.2024

GRI започна актуализиране на стандарти за докладване на въздействието върху служителите

Как организациите отговарят на своите критерии за осигуряване на достойни условия на труд и пълно разкриване на тяхното въздействие върху служителите? Този въпрос е в основата на основен преглед на всички стандарти на GRI, свързани с труда.

Глобалната инициатива за отчитане (GRI) обяви стартирането на нов преглед, целящ да даде възможност на компаниите да докладват за тяхното въздействие върху работниците и да подобри прозрачността на труда на работното място и човешките права.

В търсене на по-голяма прозрачност по отношение на трудовите практики и условията на труд, набор от предложени промени се отнасят до политиките относно трудовите правоотношения, заплащането и работното време и как предприятията се справят със значителни промени за работниците.

Преразглеждането на оповестяванията, свързани с труда, е висок приоритет за GSSB, като се има предвид широко разпространеното признание на необходимостта организациите да правят повече за защита на човешките и трудовите права и осигуряване на достойни условия и отношение към работниците. По-добрата информация и оповестяването са от ключово значение за постигане на ЦУР и подобряване на процеса на вземане на решения.

Трудовите стандарти на GRI

Прегледът на GRI започва с консултация относно преработени версии на три стандарта:

  • GRI 402: Трудови/управленски отношения
  • GRI 401: Заетост
  • GRI 202: Присъствие на пазара

Проектът на нови и преработени оповестявания се отнася до:

  • Заетост – нестандартни форми на заетост, чираци и стажове, справедливо набиране на персонал, управление на изпълнението, защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот, прекратяване на трудовото правоотношение и показатели за наемане и текучество.
  • Възнаграждение и работно време – включва политики и показатели за оценки на разходите за живот, основна разлика в заплащането на половете и социално покритие.
  • Значителни промени за работниците – включващи консултации и срокове за предизвестие с представителите на работниците, преразпределяне и повишаване на квалификацията и преквалификация и прекратяване на трудовото правоотношение.

Процесът за разработване на преработената версия на стандартите е ръководен от експертна група с работници, представени от Международната конфедерация на профсъюзите и Глобалните синдикални федерации, работодатели чрез Международната организация на работодателите и Международната организация на труда (МОТ).

Организацията твърди, че процесът ще гарантира, че трудовите стандарти на GRI са напълно приведени в съответствие с ключови междуправителствени инструменти за бизнеса и човешките права, включително тези, определени от МОТ, ООН и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

GRI добави още две консултации, които ще се проведат през следващите 12 месеца за отчитане на трудовия живот и кариерното развитие, както и правата и защитата на работниците, като ще бъдат направени общо актуализации на 11 стандарта на GRI.

“Преразглеждането на оповестяванията, свързани с труда, е висок приоритет за GSSB, като се има предвид широко разпространеното признание на необходимостта организациите да направят повече за защита на човешките и трудовите права и да осигурят достойни условия и отношение към работниците. По-добрата информация и оповестяването са от ключово значение за постигане на ЦУР и подобряване на процеса на вземане на решения. Насърчавам всички заинтересовани страни да прегледат промените и да предоставят обратна връзка”, заяви председателят на GSSB Карол Адамс.