10.06.2024

IKEA получи обвинения, че допринася за влошаването на горите в Румъния

ИКЕА е обвинена, че допринася за бързото влошаване на състоянието на биологично богатите гори в Румъния. Две скорошни разследвания разкриват въздействието на мебелния гигант върху Карпатите в страната, една от най-големите останали области в Европа с първични и стари гори, съобщава euronews.com.

Според доклад на Грийнпийс повече от 50 процента от древните гори в Румъния са изчезнали през последните 20 години поради корупция и лошо правоприлагане. Нов доклад на неправителствената организация описва подробно ролята, която IKEA и Ingka Group (нейният най-голям франчайзополучател) са изиграли роля в този процес на влошаване, включително и в защитени зони.

Защо горите в Румъния са под заплаха?

Около 3000 квадратни километра гори в Румъния са защитени от европейските закони като места от Натура 2000. Но многомилиардната дърводобивна индустрия на Румъния – с така наречената „дървесна мафия“ в сърцето ѝ – е измъчвана от системна корупция и лошо правоприлагане. Сечта и безотговорните горски практики застрашават останалите гори.

През 2019 г. изтекли данни от правителствен доклад разкриват, че почти 40 милиона кубически метра дървесина се изсичат от горите на страната всяка година, като половината от тях са незаконно добити.

През 2020 г. Европейската комисия започна процедура за нарушение срещу румънското правителство, след като неправителствени организации се оплакаха, че то не успява да се справи с широкообхватната сеч на девствени гори в своите защитени зони по Натура 2000. Комисията също заплаши да изпрати случая до Европейския съд, но това все още не се е случило.
“Въпреки някои подобрения и предупреждения от страна на Европейската комисия, Румъния продължава да не изпълнява законовото си задължение да защитава по подходящ начин последните големи останали девствени и стари гори в ЕС“, казва Агата Сифранюк, водещ адвокат по дивата природа в екологичната благотворителна организация ClientEarth.

IKEA е свързана с 50 предполагаеми нарушения на законодателството на ЕС и Румъния

Екологичните организации Agent Green и Bruno Manser Fonds изследват девет горски територии. Седем от тях бяха собственост на Ingka Group, а две бяха обществени горски земи, свързани с веригата за доставки на IKEA.

Техният априлски доклад, „IKEA: Smart Outside, Rotten Inside“, описва подробно поне 50 предполагаеми нарушения на законодателството на ЕС или Румъния и лоши практики за управление на горите. Те включват голи сечи с биоразнообразни гори, превишаване на допустимия максимален обем на добитата дървесина и липса на запазване на дървета с високо биоразнообразие като стар дъб, бук и мъртва дървесина.

Всички изследвани гори, включително защитените територии, са били подложени на интензивна търговска сеч, причиняваща тежка деградация на почвата и екосистемите.

Изследователите разгледали видовете управление на горите във всеки инвестиционен имот на Ingka в Румъния и установяват, че само около един процент от общата площ е строго защитена. Около осем процента са били частично защитени, а повече от 90 процента са били управлявани за промишлено производство на дървесина, независимо дали се припокриват със защитени зони от Натура 2000, според доклада.

Грийнпийс обвързва доставчиците на IKEA с унищожаването на стари гори

В отделно разследване Грийнпийс за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) посещава старите гори в Румъния, за да проучи веригите за доставки на IKEA. В своя доклад „Съберете истината: Унищожаване на стари гори в румънските Карпати“, се твърди, че най-малко седем доставчици на водещи дървени продукти на IKEA са били свързани със „систематичното унищожаване“ на стари гори, включително две защитени зони от Натура 2000.

Най-малко 30 продукта от тези производители на мебели бяха проследени до магазините на IKEA в 13 страни, включително Франция, Германия и Обединеното кралство.

Ingka и Inter IKEA Group – франчайзодателят, отговорен за веригата за доставки на IKEA – категорично оспорват всички твърдения от двете разследвания. Ingka Group заявява, че „властите не са открили доказателства за неспазване на разпоредбите за горското стопанство“ и че нейните практики са „съгласувани със строгите екологични стандарти, определени от националните закони и международни сертифициращи органи като Forest Stewardship Council (FSC).“

Inter IKEA Group заяви, че не приема дървесина от защитени стари гори, заявявайки, че „практиките за снабдяване, описани в доклада на Грийнпийс, са законни и се придържат към местните и европейски разпоредби“.

Екологичните активисти от своя страна твърдят, че техните доказателства са солидни.

“Всеки знае, че Румъния е много корумпирана. Нещата може да изглеждат законни на хартия, но разследванията на място откриха ясни доказателства за деградация и унищожение. Не е съвпадение, че IKEA инвестира сериозно в закупуването на гора тук, защото това отваря огромни възможности за дърводобив”, казва Инес Гаврилут, ръководител на кампанията за Източна Европа в Bruno Manser Fonds.

„Бизнес моделът за бързи мебели“

Междувременно бизнес моделът на IKEA за „бързи мебели“ процъфтява. Миналата година компанията има почти 500 магазина, работещи в повече от 60 страни, генерирайки около 50 милиарда евро.

През 2019 г. IKEA е консумирала по едно дърво всяка секунда, според организацията с нестопанска цел Earthsight – и продължава да се разширява, притежавайки над 2800 квадратни километра гори по целия свят. Повече от 500 квадратни километра са в Румъния, което я прави най-големият частен собственик на земя в страната.