28.05.2024

ISSB и GRI ще си партнират за безпроблемно отчитане на устойчивостта

Фондацията IFRS и Глобалната инициатива за отчитане (GRI) обявиха разширено сътрудничество, насочено към оптимизиране на начина, по който техните съответни стандарти за отчитане на устойчивостта могат да се използват заедно. Целта е да се намали отчетната тежест върху компаниите, които отговарят на множеството стандарти и да помогне за хармонизирането на системите за отчитане на устойчивостта в международен план, съобщава esgtoday.com.

Съветът за международни стандарти за устойчивост (ISSB) на фондацията IFRS стартира през ноември 2021 г. на климатичната конференция COP26, с цел да разработи стандарти за оповестяване на устойчивост на IFRS, за да предостави на инвеститорите информация за рисковете и възможностите за устойчивост на компаниите.

IFRS пусна встъпителните общи стандарти за докладване на устойчивостта (IFRS S1) и климата (IFRS S2) през юни 2023 г., а през юли IOSCO, водещият международен политически форум и установител на стандарти за регулаторите на ценни книжа, призова регулаторите да включат стандартите в своите рамки за отчитане.

Корпоративното разкриване на рискове и възможности в ключови области

ISSB наскоро обяви планове за стартиране на нови проекти, проучващи корпоративното разкриване на рискове и възможности в ключови области, свързани с устойчивостта, включително биоразнообразие, екосистеми и екосистемни услуги и човешки капитал, насочени към информиране на работата му относно бъдещото определяне на стандарти за отчитане на устойчивостта.

Стандартите на GRI за отчитане на устойчивостта са едни от най-често приеманите глобални стандарти за отчитане на устойчивостта от компаниите, разработени, за да позволят последователно отчитане в компаниите и индустриите, осигурявайки по-ясна комуникация по отношение на въпросите на устойчивостта на широк кръг от заинтересовани страни, включително инвеститори.

GRI публикува основна актуализация на стандартите през 2021 г. и наскоро публикува нов стандарт за докладване на биоразнообразието, целящ да даде възможност на компаниите да оповестяват публично своите най-значими въздействия върху биоразнообразието и как се управляват. Стандартите на GRI са разработени от Съвета за глобални стандарти за устойчивост (GSSB).

Изчерпателна система за отчитане на устойчивостта

Разширеното сътрудничество между IFRS и GRI има за цел да „осигури безпроблемна, глобална и изчерпателна система за отчитане на устойчивостта за компании, които искат да отговорят на информационните нужди както на инвеститорите, така и на по-широк кръг от заинтересовани страни“.

Съгласно новото споразумение организациите заявиха, че ISSB и GSSB ще работят заедно за идентифициране и привеждане в съответствие на общите оповестявания, като първоначалната пилотна методология се основава на новия стандарт за биоразнообразие на GRI и наскоро обявения проект на ISSB относно биоразнообразието, екосистемите и екосистемните услуги.

“Следващият етап, започващ с биоразнообразието, създава инерция към напълно хармонизирана глобална стандартна система. Вярваме, че отчитащи и заинтересовани страни, включително инвеститори, ще приветстват тази стъпка”, коментира Карол Адамс, председател на GSSB.

Организациите добавиха, че ще продължат да вземат решения поотделно и всяка ще продължи да се фокусира върху съответните си цели, като ISSB е насочен към информационните нужди на инвеститорите, а GSSB е фокусиран върху нуждите на широк кръг от заинтересовани страни.

“Фокусът на ISSB продължава да бъде върху посрещането на информационните нужди на капиталовите пазари. Чрез това сътрудничество компаниите, които желаят да прилагат стандартите ISSB и GRI, за да улеснят отчитането на по-широк кръг от заинтересовани страни, ще могат да го направят по безпроблемен начин. Благодаря на GRI и GSSB за продължаващото им партньорство”, заяви председателят на ISSB Еманюел Фабер.