11.06.2018

Иван Вутов: Бизнесът трябва да бъде партньор на държавата в образователната сфера

Целта на конференцията „Образование и труд – локални проблеми, глобални решения“ е не само да се покажат какви са проблемите на българския бизнес и причините за недостига на квалифицирани кадри, а и да се предложат насоки и решения за преодоляване на този проблем, който е един от най-значимите за развитието на икономиката на страната. Това е мнението на Иван Вутов, изпълнителен директор на „Геотрейдинг“ АД, който коментира провелата се днес конференция, организирана от КРИБ, списание „Икономика“, вестник „24 часа“ и вестник „Кмета.БГ“.

„Ръководството на КРИБ, а и индустриалната група „Геотехмин“, която представлявам в случая, смятат, че бизнесът трябва да бъде партньор на държавата и да работим заедно, за да може средното и висшето образование да отговарят в по-голяма степен на нуждите на бизнеса – с повишаване на практическото обучение, с осигуряване на наставници от фирмите, с включване на представители на бизнеса в образователния процес, с разширяване на дуалното образование в страната и т.н.“, смята Вутов.

„В качеството си на заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ бих искал да отбележа, че образованието е ресор на всички заместник-председатели на организацията. И това не е случайно. Всички ние знаем, че квалифицираните кадри не достигат. Знаем го на базата на опита си като собственици и мениджъри на големи компании. Част от членовете на УС участваме и в комитет „Образование“ в КРИБ, който е създаден именно с цел да си партнира с Министерството на образованието и науката, защото само на базата на партньорство между държавата и бизнеса може да бъде решен проблемът с недостига на квалифицирани кадри“, добавя директорът на компанията.

Той добавя, че през годините дружествата от индустриалната група „Геотехмин“ са инвестирали средства и продължават да инвестират в повишаване квалификацията на служителите. „В името на развитието на компаниите, както и на персоналното кариерно израстване, ние непрекъснато провеждаме обучения, независимо дали става дума за новия регламент GDPR или за управление на строителна механизация например. Ще продължим с тази практика и занапред“, казва Вутов.

„От учебната 2018/2019 управляваната от мен компания „Геотрейдинг“ АД, заедно с други дружества от индустриалната група „Геотехмин“, ще бъде партньор по проект за дуално обучение на Аграрно-техническата професионална гимназия в град Златица. Ще осигурим практическото обучение на учениците по специалността „Автотранспортна техника“. Паралелката е одобрена от министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев и бих искал да използвам случая да му благодаря. Възнамеряваме не само да осигурим практическото обучение на децата, които изберат да учат тази специалност, а след това ще им осигурим работа. В гимназията учат 130 деца от Златица, Копривщица, Душанци, Чавдар, Мирково, Смолско и други населени места от региона. Взехме решение да участваме в проект за дуално обучение, за да подпомогнем гимназията да запази съществуването на специалността „Автотранспортна техника“ и осигурим занапред кадри за нашите дружества“, казва още той.

Групата ГЕОТЕХМИН провежда за осми пореден път лятна стажантска програма. Стажовете са платени от дружествата и на част от студентите ще бъде предложено дългосрочно сътрудничество.

Това са само част от инициативите ни. Надявам се, че на тази конференция управляващите и бизнесът ще дадат насоки за промени, за да се повиши качеството на висшето образование и да се засили практическото обучение в професионалните гимназии и в университетите, за да може завършилите средно и висше образование да имат нужната подготовка за пазара на труда.