24.08.2015

Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя по принцип направените предложения за промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

С изменението и допълнението на КТ от м. юли 2015 г. и приемането на новия чл.114а се създаде възможност за сключване на еднодневни трудови договори от работодатели, регистрирани земеделски стопани, за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, свързана с обработка на насаждения и ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Предложените изменения и допълнения в Правилника отразяват регламентираните в Кодекса на труда договорни отношения с лица, ангажирани в краткотрайна сезонна селскостопанска работа и  въвеждат допълнителен стимул за включване и социална закрила на подпомагани безработни лица в законово регламентирана трудова дейност в отрасли, изпитващи недостиг на работна сила при осъществяване на дейността им.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор