22.03.2017

Кирил Домусчиев бе преизбран за председател на КРИБ

Кирил Домусчиев бе преизбран за председател на КРИБ на общото събрание на конфедерацията, което се проведе на 21 март 2017 г.  „През последните две години КРИБ стана двойно по-голям и незаобиколим фактор в социално-икономическия живот на България. Това е повод за гордост, но и за нарастващ ангажимент към настоящето и към бъдещето на страната ни“, каза във встъпителното си слово председателят на КРИБ (публикувано е отделно).

Членовете на КРИБ обсъдиха и гласуваха Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за периода м. януари 2016 – м. декември 2016 г.; Финансов отчет за периода м. януари 2016 – м. декември 2016 г. и приемане проект на бюджет за 2017 г. и Отчет на Контролния съвет за периода м. януари 2016 – м. декември 2016 г.

Бяха извършени промени в съставите на Управителния и на Контролния съвети на КРИБ поради изтекъл първи или втори двугодишен мандат на част от членовете им, както и избор за председател на КРИБ, поради изтичане на първия двугодишен мандат на г-н Кирил Домусчиев (по Устав има право на два последователни двугодишни мандата).

За нови членове на Управителния съвет на КРИБ за първи мандат бяха избрани /по азбучен ред/:
Александър Димитров – Мобилтел ЕАД
Ангел Траков – АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД
Андон Тушев – Тал Инженеринг ЕООД
Борис Борисов – Доверие – Обединен Холдинг АД
Веселин Тодоров – Сиела Норма АД
Дидие Щосел – Нова Броудкастинг Груп АД
Драгомир Драганов – Елаците-Мед АД
Пламен Бобоков – Приста Ойл Холдинг ЕАД
Светлин Стоянов – МТГ Делфин АД
Яник Мекушин – Балкам Груп ЕООД

За втори двугодишен мандат като членове на Управителния съвет бяха избрани /по азбучен ред/:
Димитър Димитров – Софарма Трейдинг АД
Елина Друмева – Абритес ООД
Иван Вутов – Геотрейдинг АД
Кирил Домусчиев – Хювефарма ЕООД
Никола Добрев – КЦМ АД
Николай Станков – Камара на строителите в България
Тим Курт – Аурубис България АД

Останалите членове на Управителния съвет, които продължават своя първи или втори двугодишен мандат, са /по азбучен ред/:
Ангел Желязков – Параходство Български морски флот АД
Андрей Делчев – Българска петролна и газова асоциация
Боряна Манолова – Сименс ЕООД
Александър Христов – Хидроизомат АД
Иван Папазов – ВП Брандс Интернешънъл АД
Йордан Матеев – Сдружение за модерна търговия
Николай Вълканов – Минстрой Холдинг АД
Петко Николов – Пътстрой-92 АД
Петър Иванов – Солитрон България ООД
Петя Димитрова – Пощенска банка АД
Стоян Ставрев – Българска консултантска организация ЕООД
Христо Христов – Дискордиа АД.