31.05.2022

Кирил Домусчиев беше преизбран за председател на КРИБ

Общото събрание избра 29-членен Управителен съвет, в който влизат едни от най-големите и уважавани компании и представители на българския бизнес

Досегашният председател на КРИБ Кирил Домусчиев беше преизбран единодушно за следващ четиригодишен мандат. Годишното общо събрание на членовете на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ се проведе на 31 май 2022 г. в София Хотел Балкан.

Кандидатурата на Кирил Домусчиев за член на Управителния съвет като представител на компанията Хювефарма ЕООД беше номинирана и подкрепена от най-големите браншови организации в България и двустранни камари – Камарата на строителите в България, Българската минно-геоложката камара, Германо-българската индустриално-търговска камара, както и от редица големи компании.

Председателят Кирил Домусчиев откри събранието с думите: „Преди да погледнем за пореден път проблемите право в очите и да тръгнем на поредната битка с тях, трябва да кажем, че имаме една изключително сериозна опора, един стожер и фундамент, благодарение на който се борим и побеждаваме – и това е КРИБ! Нашата организация доказа по категоричен начин своята сила и сплотеност и по време на пандемията, и при преброяването на работодателските организации, и при отстояване интересите на нашите членове при смяната на няколко правителства и неработещ парламент, и при изискване и налагане на спасителни мерки за бизнеса, и в общата ни протестна готовност в момента“, каза председателят на КРИБ и продължи: „Фактите говорят сами – след последното преброяване КРИБ отново е най-голямата национално представителна организация на работодателите в България, в пъти по-голяма от другите работодателски организации по различните критерии. И този факт вече никой не го оспорва“.

„Смятам, че проявата на солидарност и съпричастност е изключително важна в този кризисен и тежък момент. Ние в КРИБ винаги сме проявявали солидарност с нашите работници и служители при преодоляването на трудностите, проявихме огромна солидарност с нуждите на обществото по време на пандемията от Ковид-19 и оказахме подкрепа на стойност над 13 милиона лева, както и при други бедствия. И сега знам, че много от вас са съпричастни и помагат на изпадналите в беда както наши сънародници, така и на бежанците от Украйна, за което ви благодаря“, каза Кирил Домусчиев. „Живеем във време, което изисква от нас да бъдем с отворени очи и сърца към хората, които страдат, и към нуждите на обществото. КРИБ се утърди като ключов фактор за запазване на социално-икономическата стабилност в България и аз дълбоко вярвам, че ще продължава да бъде такъв, а това зависи от всички нас заедно“, изтъкна председателят на КРИБ.

Бяха обсъдени и приети отчетите на УС за дейността на КРИБ за периода 1 януари – 31 декември 2020 г. и 1 януари – 31 декември 2021 г.; финансовите отчети на сдружението за същите периоди и проектобюджетът на КРИБ за 2022 г.; както и отчетите на Контролния съвет на КРИБ за същия период. Общото събрание извърши промени в съставите на Управителния и на Контролния съвети на КРИБ поради изтекъл едногодишен мандат на членовете им.

За членове на Управителния съвет на КРИБ бяха избрани следните компании /по азбучен ред/:

А1 България ЕАД, представлявана от Александър Димитров

Авто Парк България ЕАД, представлявана от арх. Любомир Станиславов

АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД, представлявана от Ангел Траков

Асарел-Медет АД, представлявана от Димитър Цоцорков

Аурубис България АД, представлявана от Тим Курт

Биотехнологичен и здравен клъстер, представляван от Кристина Ескенази

БМФ Порт Бургас АД, представляван от Борис Балев

Бритиш Американ Табако Трейдинг ЕООД, представлявана от Мила Маречкова

Българска консултантскса организация ЕООД, представлявана от Стоян Ставрев

Българска телекомуникационна компания ЕАД /VIVACOM/, представлявана от Николай Андреев

ВП Брандс Интернешънъл АД, представлявана от Иван Папазов

Геотехмин ООД, представлявана от Доминик Хамерс

Геотрейдинг АД, представлявана от д-р инж. Иван Вутов

Елаците-Мед АД, представлявана от Драгомир Драганов

Йеттел България ЕАД, представлявана от Джейсън Кинг

Камара на строителите в България, представлявана от инж. Илиян Терзиев

Клийнтех България ООД, представлявана от Любомир Пейновски

Конфиндустрия България, представлявана от Роберто Санторели

КЦМ АД, представляван от инж. Румен Цонев

Минстрой Холдинг АД, представляван от проф. дтн инж. Николай Вълканов

Моушън Артс ООД, представлявана от Зарина Генчева

МТГ Делфин АД, представлявана от Светлин Стоянов

Нова Броудкастинг Груп ЕООД, представлявана от Стефана Здравкова

Сиела Норма АД, представлявана от Веселин Тодоров

Сименс ЕООД, представлявана от д-р инж. Боряна Манолова

Тал Инженеринг ЕООД, представлявана от Андон Тушев

Тева Фарма ЕАД, представлявана от Николай Хаджидончев

Хювефарма ЕООД, представлявана от Кирил Домусчиев

Юробанк България АД /Пощенска банка/, представлявана от Петя Димитрова.

За председател на Контролния съвет на КРИБ беше преизбрана компанията Централна енергоремонтна база ЕАД, представлявана от д-р инж. Димитър Белелиев, а за членове на Контролния съвет бяха избрани КРИБ Перник, представляван от Георги Милев и Иса Одит ООД, представлявана от Изабела Джалъзова.