15.04.2016

Кирил Домусчиев поздрави Общото събрание на БМГК

На 14 април 2016 г. се проведе 25-тото редовно Общо събрание на Българска минно-геоложка камара. Събитието се състоя в Бизнес-център „Земята и хората“ при наличие на кворум и при спазване на Устава на БМГК.

В приветствието си към членовете на БМГК председателят на КРИБ г-н Кирил Домусчиев посочи общите проекти и каузи, които двете организации са осъществили до момента. Сред тях са популяризиране на модела за професионално дуално образование, метод за оценка и развитие на конкурентоспособността на страната, както и Националната кампания за намаляване на т.нар. сива икономика „Бизнес на светло“.

„Вие винаги ще имате подкрепата на КРИБ за устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия. Знаем за Вашите основни проблеми, като борбата с незаконния добив, осигуряването на кадри, и ще се стремим заедно, с общи усилия да приложим нужните мерки за тяхното решаване“ – посочи г-н Домусчиев в експозето си.

Общото събрание единодушно гласува да предостави мандат на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ за представителство в Националния съвет за тристранно сътрудничество.