02.12.2021

Кирил Домусчиев участва в откриването на конференция „Иновации и инвестиции“ – първа съвместна проява на КРИБ и БРАИТ

Международна конференция на тема „Иновации и инвестиции“, организирана от Българска Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ) в партньорство с КРИБ се проведе в Технически университет – София.

Събитието бе открито от председателя на УС на БРАИТ Иван Михайлов, председателя на УС на КРИБ Кирил Домусчиев и заместник-министъра на икономиката Красимир Киряков.

„От името на ръководството и членовете на КРИБ, много от които са тук и участват в конференцията, искам да приветствам БРАИТ и да изразя задоволство от тази първа съвместна проява“, посочи Кирил Домусчиев. Той изтъкна, че със сигурност бъдещето е в новите технологии, в усилията за навлизане на иновациите в бизнеса и че за работодателите е важно да показват добрите бизнес практики в сферата на иновативните технологии и успешните бизнес модели. „Тъкмо затова аз съм тук сред вас не само като председател на КРИБ, но и като главен акционер, съосновател и изпълнителен директор на водещи технологични компании, цитирани в световни медии заради успехите, които са постигнали, и също съм готов да споделя нашия опит в съчетаването на иновациите и инвестициите и огромното значение, което имат те за успешния бизнес“, каза Кирил Домусчиев.

Д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Сименс за България и Северна Македония и заместник-председател на КРИБ, участва в панел „Комерсиализация и интернационализация на иновативни технологии“ заедно с Филип Купфер, Търговски съветник, Advantage Austriа, и Петър Иванов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара (AmCham).

Отправено бе и приветствие от името на Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, съорганизатор на конференцията. Проф. Иван Кралов, ректор на ТУ-София, представи активностите и постиженията на университета в иновациите и сътрудничеството с бизнеса, а проф. Георги Тодоров, ръководител на Национален център по Мехатроника и чисти технологии, представи дейността на центъра. 

Проведоха се дискусии по въпроси, свързани със стимулирането на иновациите в бизнеса и успешните бизнес модели. Представени бяха и възможности за финансиране на иновативни проекти, създаване на условия за изпълнение на проекти, свързани с технологии, както и предоставяне на подкрепа за развитие на предприятията.