12.04.2018

Кирил Домусчиев: Водихме битки и ги спечелихме

Отчетно слово на Председателя на КРИБ Кирил Домусчиев пред Общото събрание

СКЪПИ  ЧЛЕНОВЕ  НА  КРИБ,
УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

Искам да се обърна днес към Вас с чувство на удовлетвореност, спокойствие и благодарност.

Доволен съм от факта, че през изминалата година, която сме се събрали да отчетем, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България бе изключително активна в ролята си на социален партньор, в резултат на което не само постигнахме значими резултати, но и нещо повече – водихме битки, и ги спечелихме!

Спокоен съм, защото КРИБ за поредна година доказа, че е фактор на стабилност в една не много сигурна и стабилна междуличностна, политическа и международна среда. Във време на омраза, враждебност, нетолерантност, фалшиви новини, компромати и абсурдни обвинения, КРИБ запази високото си ниво на мислене и поведение. КРИБ беше атакуван, но прие атаките мъдро и далновидно. Ние в КРИБ доказахме, че не сме хора, които слушат само гласа на парите, а напротив – показахме лицето на национално отговорния бизнес, на хората с мисия и поглед в бъдещето!

За всичко това съм благодарен на всеки един от вас, които присъстват в тази зала. Всеки един от Вас допринася не само за откриването на работни места, но и за създаването на брутния вътрешен продукт на България. Благодаря Ви, че бяхме солидарни и единни – когато взехме решението за излизане на протест всички вие казахте „Да!“ и бяхте готови да отстоявате исканията си като работодатели.

Искам веднага да кажа, че тази наша протестна готовност продължава. В енергетиката има проблеми, има гнили ябълки и ние всички ги знаем. Миналата седмица бяхме на среща при Омбудсмана на Р. България, за да говорим за т.нар. американски централи и за ТЕЦ Варна. Започнали сме тази битка и ще я водим докрай.

Знаете, че през 2017 г. КРИБ продължи да настоява за довършване на реформите в сектор Енергетика. От няколко години очакваме политики за довършване на  либерализацията на пазара на електроенергия. Този процес се забави, въпреки че и Световната банка в своя доклад препоръча пълната либерализация. Забавянето доведе до спекулативно поскъпване на електроенергията през втората половина на 2017-та. С непремерени действия икономиката се тласна към мащабни макроикономически проблеми, в т.ч. значителен спад в икономическата активност. Производството на електроенергия остана без промяна. Над 50% от мощностите в системата не се използваха, а цената се увеличи с повече от 30%.

Затова ние от КРИБ заедно с другите национално представени работодателски организации инициирахме нови протести. Заедно с БФИЕК (Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори) – колективен член на КРИБ, обединяващ големите енергоемки индустриални предприятия в страната, се обърнахме многократно към компетентните български институции във връзка с проблемите в сектор Енергетика. Настояхме пред министър-председателя на Република България и министъра на енергетиката да бъде ограничен износът на електроенергия с произход България поради създалата се кризисна ситуация в началото на 2017 година, свързана с липсата на достатъчно електроенергия за обезпечаване сигурността на доставките.

Постигнахме резултати, за което трябва да благодарим преди всичко на министър-председателя, който застана на наша страна. Благодарение на нашата последователност, не бе допуснато ТЕЦ Видин и ТЕЦ Свищов да се преобразуват в оранжерии. Маскирайки се като оранжерии, те щяха да продължат да получават субсидии, заплащани солидарно от всички – и от нас, и от битовите потребители.

Постигнахме също така задължаване на всички електропроизводители, участващи на свободния пазар, да продават своята електроенергия на Българската независима енергийна борса.

Имаме още работа в тази посока, битката за реформи в енергетиката продължава. Ще настояваме за законодателна инициатива – всички да отидат на борсата и за въвеждане договори за разлика за всички преференциални производители – ВЕИ и когенерации. Ще искаме мерки за прекратяване на забавените плащания на „Задължение към обществото“. Ще искаме прекратяване на дългосрочните договори. Ще настояваме за санкциониране на нелоялните търговски практики. Ще искаме технологичните разходи на мрежовите оператори да се купуват през борсата.

Друг важен проблем, който решихме, е за вноса на работници от чужбина. И тук спечелихме една дълга битка и постигнахме сериозен успех. За целта проведохме много срещи – в Агенцията за българите в чужбина, с министъра на вътрешните работи и с директора на дирекция „Миграция“ в МВР. Разговори за постигане на облекчен режим при наемане на чуждестранни работници от български работодатели проведохме и със заместник министър–председателя Валери Симеонов и с министъра на труда и социалната политика, от които също получихме подкрепа на нашата позиция. Искам да благодаря и на представителите на КРИБ на заседанията на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика, които отстояха нашите предложения. Промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила от  23 май. Успехът ни е още по-внушителен на фона на сериозната съпротива срещу тези промени в закона, която демонстрираха синдикатите.

Още много постижения и активности има КРИБ през изминалите месеци, които са подробно описани в предоставения ви Отчетен доклад. Ще спомена само още някои от тях.

КРИБ отстоя позицията си за създаване на механизъм за определяне на минималната работна заплата, който да се договаря между работодатели и синдикати. 

КРИБ постигна успех и по отношение на новия Закон за концесиите – въпреки ветото на Президента върху Закона за концесиите, приет от 43-то Народно събрание. В новия Закон за концесиите, приет от сегашното Народно събрание, бяха взети предвид исканията на КРИБ, касаещи нашите членове.

КРИБ постигна успех и като сключи първия меморандум за сътрудничество между бизнеса и Българското председателство на Съвета на  Европейския съюз и тук искам да благодаря на тези от Вас, които оказаха спонсорска подкрепа на събитията на Българското председателство.

Вече създадохме традиция и с провеждането на годишния Пролетен бал на КРИБ и връчването на Наградите на КРИБ за качество, растеж и иновации. Пролетният бал през 2017 г. беше изключително успешен като присъства почти цялото правителство начело с премиера Бойко Борисов, патрон на Бала.

Ще завърша с цитат на Селинджър: нека все така държим високо билото, майстори! Ние не само създаваме икономическите блага, но сме длъжни да мислим и за обществените ценности – на нашите работници и служители, на самите нас и на обществото, в което живеем. Затова трябва да държим високо летвата и да носим отговорност за бъдещето, което създаваме.

снимка: Ромео Чолаков