17.01.2007

Комисар Оли Рен приветства новите членове на ЕИСК от България и Румъния, между които е и Изпълнителният директор на КРИБ Андрияна Сукова-Тошева

В присъствието на Комисаря по разширяването Оли Рен, Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ приветства своите нови членове от България и Румъния на 432-ата си Пленарна сесия, която се проведе на 17-18 януари в Брюксел. Г-н Рен характеризира присъединяването на България и Румъния като постижение с историческо значение, завършващо петия кръг на разширяване на ЕС, с което Западна и Източна Европа се обединяват отново по мирен път.

По време на първата пленарна сесия на вече разширения състав на ЕИСК неговият председател Димитрис Димитриадис изрази от името на всички членове на Комитета солидарност със задържаните и осъдени на смърт български медицински сестри и палестински лекар в Либия. Той призова към "справедливо, честно и хуманно решение".

Изпълнителният директор на КРИБ Андрияна Сукова-Тошева е един от 12-те члена на ЕИСК от България. Тя бе избрана за член на Комитета на заседание на Министерски съвет на РБ на 26 октомври 2006 г. Тя става член на две секции към Комитета: "Единен пазар – производство и потребление" и "Земеделие, развитие на селските райони и околна среда".