22.02.2016

КРИБ открива регионална структура в Сливен

Тя ще обедини над 30 местни фирми от различни сектори на икономиката, като основната ѝ цел ще бъде да подпомага местния бизнес в партньорство с местната власт.

Церемонията ще се проведе на 24 февруари от 14.30 ч., в конферентната зала на Областното представителство на Камара на строителите в България, ул. Ал. Стамболийски №7.

Инж. Иван Бойков, заместник-председател на Управителния съвет на работодателската организация, ще открие официално регионалната структура на КРИБ и ще отправи приветствие към участниците и гостите. Приветствие ще отправят и новоизбраният председател на КРИБ Сливен, както и регионалните представители на КРИБ в Пловдив и Бургас.

Официални гости на събитието ще бъдат областният управител на Област Сливен, кметове от областта, представители на КНСБ, КТ „Подкрепа”, Дирекция „Бюро по труда” и др.