13.02.2024

Кръгла маса „Реализиране на възможностите – Перник“ даде повече гласност на добрите практики и възможностите за европейско финансиране

Събитието е организирано от "Бранд Медия България"  и е в изпълнение на европейски проект „Преход на възможностите“, който има за цел да даде  гласност на приноса на политиката на сближаване на ЕС, Фонда за справедлив  преход и Плана за възстановяване на Европа за осигуряване на плавен и  справедлив  преход към неутрална по отношение на климата икономика на  българските региони, които ще бъдат най-засегнати от трансформацията  (Перник, Кюстендил и Стара Загора).

Официални лица и участници в събитието бяха областният управител на Област Перник Людмил Веселинов, зам.- кметът на Община Перник Стефан Кръстев, председателят на УС на РО “КРИБ Перник“ Георги Милев, вицепрезидентът на КНСБ  Огнян Атанасов и други.

В резултат на дискусията бяха набелязани общи идеи,  които да отворят възможности за потенциални сътрудничества и съвместни  предложения за проекти. По този начин местният капацитет пълноценно ще се  използва за постигане на приоритетите на политиката на сближаване чрез нейните  възможности за финансиране.