02.06.2012

КРИБ, АИКБ и БСК С ОБЩА ПОЗИЦИЯ ПО ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА В ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 
УВАЖАЕМИ Г- Н ПРЕЗИДЕНТ,

Във връзка с приетите от Народното събрание изменения и допълнения в нормативни актове, отнасящи се до пенсионната реформа и свързаните с нея отношения, ние, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – гласът на българския бизнес, като представителни организации на работодателите изразяваме ясната си и недвусмислена подкрепа за необходимост от пенсионна реформа.

Тази наша обща позиция е формирана както от обективните потребности на настоящото състояние на пенсионната система, така и от разбирането ни за необходимост от сериозни, принципни изменения насочени към позитивни резултати в бъдеще.

С ясното разбиране за непопулярния характер на предприеманите мерки сме убедени, че е по-добре решение да има сега, отколкото в близко бъдеще да се налагат още по-тежки и рестриктивни промени.

С оглед на изложеното, заявяваме общото ни желание на съвместна среща да Ви запознаем с позицията ни по изложените въпроси.

ОГНЯН ДОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИБ
 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ                                                
ПРЕДСЕДАТЕЛ АИКБ

БОЖИДАР ДАНЕВ                                                             
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ БСК