20.01.2009

КРИБ е съорганизатор на конференция "България в ЕС: две години по-късно и пътят напред"

Утре (20 януари) заместник-председателят на Европейската комисия и Комисар "Правосъдие, свобода и сигурност" господин Жак Баро ще открие в София конференция на тема:"България в ЕС: две години по-късно и пътят напред"

Конференцията е организирана съвместно от Институт "Отворено общество" – София, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Центъра за либерални стратегии и се провежда с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България.

Две години след присъединяването на България към ЕС, общественият разговор за членството продължава да бъде доминиран само от две основни теми : организирана престъпност и корупция. Поради ограничения напредък в тези области, България е изправена пред риск от изолация и санкции, които могат да попречат на българското общество и на българския бизнес да извлекат практическите ползи от членството в ЕС и могат потенциално да попречат на по-нататъшната интеграция на страната в Европейските структури (членството в Шенген и Евро-зоните). Колко опасна е тази перспектива, особено в условията на развиваща се световна финансова криза, когато единствената успешна стратегия за оцеляване зависи от колективни действия?

Тази конференция ще разгледа ролята на българското гражданско общество за стимулиране и насочване на правителствените усилия за реформа на публичната администрация, съдебната система и правоохранителните органи. Дискусията ще се фокусира върху ефективността на правителствените мерки за борба с корупцията и организираната престъпност в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка, установен между България и ЕС, както и възможностите за подобрявате на взаимодействието с останалите страни – членки и последиците от потенциални санкции срещу България.

В работата на конференцията участват още: госпожа Меглена Кунева, Комисар "Защита на потребителите", госпожа Миглена Тачева, Министър на правосъдието на Република България, господин Михаил Миков, министър на вътрешните работи и господин Борис Велчев – Главен Прокурор. Поканени са представители на съдебната власт, граждански организации и политици.

След приключване на конференцията, в 12.00 часа се очаква Комисарите Жак Баро и Меглена Кунева да дадат пресконференция в зала 6 на хотел "Радисън".