21.01.2021

КРИБ и кметът Йорданка Фандъкова обсъдиха проекта за бюджет на София за 2021 г.

Столичният кмет представи пред председателя на КРИБ Кирил Домусчиев и членовете на Бизнес съвета към кмета на София изпълнението на бюджета на Столична община за 2020 г. и проектобюджета за 2021 г., който предстои да бъде публично обсъден и гласуван от Столичния общински съвет.

Кметът Фандъкова подчерта, че 2020 г. е била година на изпитания, което се е отразило на бюджета на общината. Намалената икономическа активност и несигурността са довели до 13,6 млн. лв. по-малко приходи в общинския бюджет спрямо 2019 г., както и две актуализации на бюджета. Загубите в градския транспорт са най-големи – в края на 2020 г. са достигнали 48 млн. лв.

Прогнозата за общинските приходи през 2021 г. е 108 млн. лв. повече за държавно делегирани дейности, 35,5 млн. повече привлечени средства от европейските програми, 56 млн. лв. – от инвестиционни заеми и преходен остатък и 22 млн. лв. повече собствени приходи, спрямо първоначалния бюджет за 2020 г., поясни заместник-кметът по финанси и стопанска дейност Дончо Барбалов.

Стратегически цели и стратегическа инфраструктура – това отличава бюджета на София за 2021 г., подчерта кметът Фандъкова. Общият размер на бюджета за тази година е 1,884 млрд. лв., от тях: 1,375 млрд. са текущите и държавно делегираните дейности; 509 млн. лв. е размерът на капиталовата програма на София, с над 296 млн. лв. безвъзмездни европейски средства.

Бюджет 2021 е фокусиран върху краткосрочното постигане на три стратегически цели. Първата е изграждане на стратегическата инфраструктура на София и ремонти в кварталите, за което са предвидени общо 140 млн. лева. Втората важна стратегическа цел е изграждането на детски градини, училища и ясли. За това са предвидени близо 70 милиона лева. Продължава и работата по програмата за изграждане на салони по физкултура в училищата. Около 200 милиона лева ще бъдат отделени за справяне с проблема със замърсяването на въздуха, което е третият приоритет. Вече е обявена процедура за закупуване на уреди за отопление, с които да се заменят печките на дърва и въглища на голяма част от домакинствата.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев благодари на кмета за обсъждането на проектобюджета с представители на бизнеса, което е една традиция на повече от седем години. За нас тези срещи са важни, защото така поддържаме взаимодействието между бизнеса и местната власт, чуваме идеите за развитието на София от първоизточника и можем да кажем своето мнение по значими за бизнеса въпроси, подчерта г-н Домусчиев. Радваме се, че много от предложенията ни досега са били реализирани, а нашите забележки и възражения винаги са вземани предвид.

Представителите на бизнеса отправиха конкретни предложения, свързани със санкции за тези, които се отопляват с твърдо гориво, както и други мерки за чистотата на въздуха. Изразена бе готовност да бъдат подкрепени промени и развитие на данъчната среда. Обсъдени бяха възможностите за публично-частни партньорства в сферата на изграждане на паркинги, както и при изграждането на други обекти.  Постигнато бе взаимно съгласие за нови работни срещи по отделни проблеми.

В срещата от страна на бизнеса участваха представители на едни от най-големите браншови организации – Камарата на строителите в България и Българската минно-геоложка камара с нейния председател проф. Николай Вълканов, както и организацията на италианския бизнес Конфиндустрия – България, Съвета на жените в бизнеса, клъстера „София – град на знанието“ и Фонда за устойчиво градско развитие.