12.02.2013

КРИБ и КНСБ: Трябва ни развитие на индустрията, а не рестарт

На среща, проведена на 12 февруари, ръководствата на КРИБ и КНСБ се обединиха около тезата, че на България е необходимо развитие на индустрията и икономиката – не рестарт, а развитие и растеж. Това казаха президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на КРИБ Огнян Донев по време на съвместна пресконференция след срещата на ръководствата на двете организации в централата на КНСБ.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази задоволство, че води диалог с най-голямата работодателска и бизнес организация в България – КРИБ. Той подчерта, че има понетри области, в които КНСБ и КРИБ виждат необходимост от допълнителни инвестиции. Това са жп транспортът, тъй като той има пряко отношение върху икономиката и тежките индустрии – добивна, преработваща и металургична промишленост и топлоенергетика, както и високотехнологичните. Внимание трябва да се обърне и на автомобилостроенето, за което български фирми са основен доставчик на части. Пламен Димитров подчерта, че планът за развитие на индустрията трябва да бъде резултат от работата на субектите на пазара.

Председателят на КРИБ Огнян Донев посочи, че ще е абсурдно, ако държавата започне да диктува на инвеститорите в кои сектори да вложат средствата си. "Изначалната функция на държавата в този процес е да помага, а не да пречи", каза г-н Донев.

По време на срещата ни с ръководството на КРИБ бяха поставени на масата много проблеми, които стоят пред бизнеса, но нито един от тях не беше свързан с Кодекса на труда, каза Пламен Димитров по повод предложените от друга работодателска организация промени в Кодеркса на труда, срещу които синдикатът остро възразява.

"Не мога да се чувствам съпричастен към екзотични хвърляния в публичното пространство, изразени от името на работодателските организации в България", коментира председателят на КРИБ Огнян Донев. Според него най-фрапантно е предложението за преразглеждане на правото на 20 дни платен годишен отпуск на майките за периода, за който са били в отпуск по майчинство.

Двете организации обсъдиха и въвеждането на дуалната система на образование в България. Според ръководствата на двете организации държавата няма ясна визия за това, което трябва да се разбира под дуална система. "Необходимо е да спрем производството на безработни висшисти", коментира Огнян Донев.

Представители на КРИБ и КНСБ ще посетят двете компании, които са много добър пример за дуално обучение – "Либхер-Хаусгерете Марица" ЕООД и "Пирин-Текс" ЕООД. След това двете организации ще излязат с предложение как дуалната системата да се въведе в законодателството.