25.01.2012

КРИБ и посланиците на ЕС, САЩ и Канада обсъдиха енергетиката, чуждите инвестиции, туризма и бизнес климата у нас

Ръководството на КРИБ обсъди с посланиците на страните членки на Европейския съюз, САЩ и Канада у нас актуални акценти на икономическото и политическото развитие на България в контекста на европейското и трансатлантическото сътрудничество.

Стабилна политика и последователност в посланията към бизнеса са задължителни условия, за да има ръст на преките чуждестранни инвестиции в България – около това се обединиха участниците в срещата, която се проведе на 25 януари 2012 г. По време на срещата бе изразено мнението, че промяната на държавната политика в енергийния сектор в последния момент, не допринася за привличане на инвестиции, тъй като инвеститорите търсят предсказуемост.

Ръстът на чуждестранните инвестиции зависи пряко от създадените за това условия, коментира председателят на КРИБ Огнян Донев. "Наличието само на нисък корпоративен данък е необходимо, но недостатъчно условие за привличане на чуждестранни инвестиции. Нужни са стабилна политика, неизменяемост на законите, по-добро функциониране на съдебната система и борба с корупцията – всичко, което непрекъснато чуваме от Брюксел", допълни той.

Американската икономика излиза от сериозна финансова криза, наблюдавам много фирми, които търсят страни, в които да инвестират както в енергийния, така и в други сектори, и въпросът е дали правителството в България ще ги увери и убеди, че държавата е привлекателна страна за инвестиции, каза посланикът на САЩ  у нас Джеймс Уорлик. По думите на дипломата е необходимо да има последователни правила и стимули, които да привличат фирмите към България, а не към други страни в региона.

Посланикът на Дания Коре Янсон подчерта, че икономическата ситуация в страната ни е по-добра в сравнение много други страни от ЕС и прогнозира, че в края на година Европа ще започне да изплува от дъното на дълговата криза. Той заяви, че се надява по време на започналото вече датско председателство на ЕС да убеди Холандия да подкрепи присъединяването на България към Шенген.

На срещата между бизнеса и дипломатите бяха обсъждани енергийната ефективност, различни варианти в регламентирането на законодателството в областта на ВЕИ и развитието на конвенционалната енергетика, както и аспекти в развитието на селското стопанство и туризма.