01.10.2010

КРИБ изцяло застава зад позицията на БМГК относно находище "Великан"

КРИБ изцяло застава зад позицията на Българската минно-геоложка камера, изразена в Отворено писмо до Министър-председателя на Р България, до министри и други отговорни лица, в което се изказва обезпокоение от създалото се напрежение около концесионираното от "Каолин" АД находище "Великан", гр. Меричлери, обл. Хасково, и по-специално от недоказаните обвинения, че работата на кариерата създава опасност за околната среда и безопасността в региона.

Смятаме, че "Каолин" АД добросъвестно изпълнява своите задължения като концесионер на находишето по отношение на осигуряването на устойчиво развитие на региона, се казва в отвореното писмо на БМГК. Напомняме, че компанията е дългогодишен и уважаван член на БМГК, както и че е един от най-големите работодатели и данъкоплатци в България.