25.03.2016

КРИБ награди 33 фирми от област Хасково за социално отговорен бизнес

На 24 март 2016 г., в залата на Областна администрация  Хасково, се проведе Четвъртата официална церемония за връчване на наградите-грамоти на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – "Гласът на българския бизнес" за "Социално отговорна компания – партньор на община" за изтеклата 2015 г. в област Хасково. Наградата е ежегодна и се връчва на официална церемония в гр. Хасково.

И тази година инициативата се осъществи съвместно с ръководствата на всичките 11 общини от областта, номинирали за наградата общо 33 компании, които работят на тяхна територия и имат изключително голям социален принос в областта на развитието на корпоративната социална отговорност за 2015 г.  

Наградите връчи зам. председателят на КРИБ  инж. Иван Бойков.

Сред официалните гости бяха зам. председателят на 43-то Народно събрание на Република България Иван Иванов, Васил Вълчев – Генерален консул на РБългария в Одрин, Марина Стефанова – Изп.директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Петър Ганев – Институт за пазарна икономика, Баръш Йеничери – търговско аташе към Генералното консулство на Република Турция в Пловдив, Станислав Дечев – областен управител на област Хасково. Присъстваха също кметове на общини, ръководители на регионални и общински структури в област Хасково.

Специалните награди на КРИБ за 2015 г. бяха за „Глобъл Линк” ООД гр. Свиленград за социално отговорна компания, допринесла за положителната промяна в облика на град Свиленград и за „Каменица“ АД за социално отговорна компания, която подпомага устойчивото развитие и подобрява бизнес климата в област Хасково. Наградите връчиха зам. председателят на 43-то Народно събрание Иван Иванов и областният управител на област Хасково Станислав Дечев.

Наградените фирми по общини са: Маджарово: ПИМ – Хасково, филиал Маджарово, „Корект” ЕООД – с. Долни Главанак, община Маджарово. Минерални бани: "България алфа" ЕАД – София. Стамболово: СНЦ“Арда-2003“ Стамболово, „Сокотаб“- с.Радиново, обл.Пловдив, „Бял текс“ ЕООД-с.Бял кладенец. Ивайловград: ЕТ“Мирослав Хусков“- с.Плевун, ТП „Държавно горско стопанство“- Ивайловград , „Агро Трейд Къмпани“ ЕООД – Пловдив. Симеоновград: "Строй ГСТ" ЕООД- Димитровград. Любимец: "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Любимец" ЕООД, „Агро Омега“ ЕООД, ЕТ“Христо Николов“.Тополовград: „Каолин“ АД– Обогатителна фабрика с.Устрем, Югоизточно държавно предприятие Териоториално поделение -Тополовград ЮИДП ТП -ДЛС Тополовград, ЕТ „Сарабашев-М“, ЕТ „Баена -Атанас Баев“.  Свиленград:„Стелман“ ООД, ЕТ“НИЛ-Никола Динков“, Многопрофилна болница за активно лечение ЕООД, „Паша Ентъртеймънт“ ЕАД, „Глобъл Линк“ ООД. Харманли: „Фемили 5“ ООД. Димитровград: „МИТ-90“ ООД, „Каолин“ АД, „Монтаж Инженеринг“ ЕООД, „Инженер Тодоров“ ЕООД, „Неохим“ АД. Хасково: „Каменица“ АД, ЕВН България, район Хасково, „ПИМ“ ООД Хасково, „Донидо“ АД, „Еском“ ООД.