24.03.2015

КРИБ награди 44 фирми от област Хасково за социално отговорен бизнес

На 24 март 2015 г., в гр. Хасково, хотел „Ретро” се проведе Третата официална церемония по връчването на наградите-грамоти на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – "Гласът на българския бизнес" за "Социално отговорна компания – партньор на община" за изтеклата 2014 г. в област Хасково. Наградата е ежегодна и се връчва на официална церемония в Хасково.

Тази година инициативата се осъществи съвместно с ръководствата на всички 11 общини от областта, номинирали за наградата общо 40 компании, работещи на тяхната територия, с изключително голям социален принос в областта на развитието на корпоративната социална отговорност за 2014 г.

Наградите връчи зам. председателят на КРИБ инж. Иван Бойков.

Сред официалните гости бяха зам. председателят на 43- тото Народно събрание на Р България Иван Иванов, зам. министърът на икономиката Любен Петров, Борислав Димитрачков, директор Дирекция "Развитие и интернационализация на малките и средни предприятия" в Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Маджиде Ахмедова, зам. изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Баръш Йеничери, търговски аташе към генералното консулство на Република Турция в Пловдив. Присъстваха също кметове на общини, ръководители на регионални и общински структури в област Хасково, регионални представители на КРИБ.

За първи път тази година към инициативата се присъедини и областна администрация Хасково, която отличи две фирми: ЕТ "Тано – Николай Траилов"  и "Ния – Милва" ЕООД, които работят в сферата на социалните услуги и създаването на заетост за хора с увреждания. Грамотите връчи заместник-областният управител Милена Рангелова.

Специалните награди на КРИБ за 2014 г. бяха за „Неохим” АД за социално отговорна компания, подпомагаща устойчивото земеделие в България и за "Дивата ферма", с. Горно поле, община Маджарово за социално отговорна компания, развиваща устойчиво биоземеделие и фермерство. Наградите връчиха зам. председателят на 43- тото Народно събрание Иван Иванов и зам. министърът на икономиката Любен Петров.

Наградените фирми по общини са: Маджарово: ПИМ Хасково – филиал Маджарово, Природозащитен център "Източни Родопи" на Българското дружество за защита на птиците, "Дивата ферма" с. Горно поле. Минерални бани: "България алфа" ЕАД – София, "Топликос" ООД – Димитровград, "Зенит 2005" ООД Хасково. Стамболово: "Бял текс" ЕООД с. Бял кладенец, "Сокотаб" с. Радиново, обл. Пловдив, Сдружение с нестопанска цел "Арда-2003" Стамболово. Ивайловград: Общинско предприятие "Спектър", Елком АМ" ЕООД, "МВ – 2008" ЕООД. Симеоновград: "Строй ГСТ" ЕООД- Димитровград, Ангел Бонев- Земеделски производител-Харманли. Любимец: "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Любимец" ЕООД, "Мелничен комплекс" Любимец към "Хлебна промишленост" АД – Харманли, "Фаворит машинекс" ООД.
Тополовград: Акционерно дружество "Каолин" – Обогатителна фабрика с. Устрем, Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение – Държавно ловно стопанство Тополовград, "Трайд и синове" ЕООД Тополовград, ЕТ "Понрад – Георги Панайотов" – Тополовград, "Равидон" ЕООД София. Свиленград: ЕТ "НИЛ – Никола Динков"- Свиленград, "Ангел Сарандиев 2010" ЕООД- Свиленград, "ПРИНЦЕС Свиленград" ЕАД, "Бойдеви" ЕООД- Свиленград. Харманли: "Даниел Фешън" ООД- Харманли, "Харманлийска керамика" АД- Харманли. Димитровград: "Пролет" ЕООД, "Анита" ЕООД, "Алес" ООД, "Ти Ви Груп" ООД, "Дуветика" ЕАД. Хасково: EVN България – район Хасково, ПИМ ООД Хасково, Строителна фирма "Аква 3" ООД, "Водно строителство – Хасково" АД, "Класик такси" ЕООД Хасково, ЕТ "Делена – Делян Делчев" – Хасково, "Мир" АД – Хасково.