30.03.2009

КРИБ направи оценка за реалното състояние на икономиката на България

Държавата трябва да затегне коланите и да спре с неефективните разходи в бюджетната сфера в условията на икономическа криза, предложиха от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) на редовен месечен брифингна тема: "Оценка на КРИБ за реалното състояние на икономиката на България и перспективите за развитие на кризата", проведен на 30 март 2009 г. В брифинга участваха Иво Прокопиев – председател на КРИБ, Евгений Иванов – изпълнителен директор на КРИБ и Лена Русинова – главен икономист на КРИБ.

Буферът от 10%, който е заложен в разходната част на бюджета, вече изглежда недостатъчен за компенсиране на спада на данъчните приходи и трябва да нарасне, каза председателят на КРИБ Иво Прокопиев. Според него, ако разходите не се свият, е възможно дори да се стигне до разговор за повишение на данъците, което ще доведе до загуба на важно конкурентно предимство за България.
Като антикризисни мерки с непосредствен ефект за бизнеса КРИБ предложи понижаването на осигурителната тежест с 5 процентни пункта и бързото възстановяване на ДДС кредит за фирмите. Невъзстановеният данъчен кредит от 560 млн. лв. (или близо два пъти повече, отколкото преди година) е безлихвено кредитиране на държавата от бизнеса, което е несправедливо, добави Прокопиев.
КРИБ ще предложи за подписване на всички политическите сили и специален документ, съдържащ антикризисни политики, чиято необходимост се признава. Той трябва да играе ролята на пакт за стабилност, който да се изпълнява независимо от изхода на парламентарните избори. В него работодателската организация ще предложи да се постави минимално допустим размер на валутните резерви и на фискалния резерв, под който да не се пада. Това ще е гаранция за запазване на валутния борд и курса лев/евро до присъединяването към механизма ERM 2 и след това към еврозоната.
КРИБ предлага да бъде сключено споразумение с Международния валутен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и други финансови институции. Такъв консорциум от външни кредитори трябва да финансира стабилизационните мерки за икономиката оттук нататък, вместо да се използва вътрешен ресурс.