07.02.2024

КРИБ обсъди насърчителни мерки за бизнеса и сътрудничество с Българската агенция за инвестиции

Представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) проведоха среща в офиса на Българската агенция за инвестиции (БАИ) с цел обсъждане на насърчителните мерки, предложени от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), и разглеждане на възможностите за сътрудничество.

От страна на КРИБ на срещата присъстваха Евгений Иванов, главен изпълнителен директор и член на УС, Стоян Ставрев, член на Управителния съвет и Ирина Йорданова, директор международни отношения и публични политики, а от БАИ присъстваха Мила Ненова, изпълнителен директор и Юлиян Балчев, главен секретар.

По време на срещата г-жа Ненова представи насърчителните мерки по ЗНИ предоставяни от държавата и как агенцията може да съдейства при разкриването на нови инвестиционни проекти. Тя подчерта и важността от силни работодателски организации като КРИБ, които да защитават интересите на предприемачите и да допринасят за развитието на благоприятна бизнес среда. „КРИБ е първата голяма работодателска организация, с която се срещаме тук, за да пристъпим към реално сътрудничество в подкрепа на бизнеса“, посочи изпълнителният директор на БАИ.

„Уверени сме, че съвместните ни усилия ще доведат до по-голяма информираност за инициативите на БАИ и до значителни ползи за членовете на КРИБ и за икономиката на България“, изтъкна Евгений Иванов.

Срещата се фокусира и върху възможностите за бъдещо международно сътрудничество между КРИБ и партньорски организации в чужбина и БАИ, което да бъде в полза на бизнес общността в страната. Участниците обсъдиха различни инициативи и проекти, които могат да бъдат реализирани съвместно, с цел насърчаване на инвестициите и подобряване на икономическата активност в България. Срещата подчерта ангажимента на КРИБ и БАИ към създаването на устойчива и конкурентоспособна икономика, както и важността на сътрудничеството между държавните органи и бизнеса за постигане на тази цел.