12.01.2017

КРИБ организира конференция за Плана Юнкер и Фонда на фондовете

На 16 януари 2017 г. в София Хотел Балкан ще се проведе конференция  на тема „Планът Юнкер – възможности и резултати“ и подтема „Фондът на фондовете – нов подход в управление на средствата от ЕСИФ“, организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ.

Конференцията ще бъде открита от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев. Ще участват вицепремиерът Томислав Дончев и министрите Владислав Горанов, Лиляна Павлова, Ивелина Василева, Десислава Танева и Зорница Русинова, както и представители на Европейската комисия, на Европейския фонд за стратегически инвестиции и на Европейската инвестиционна банка.

Българският бизнес може да се възползва от над 33,5 милиарда евро до края на 2020 година по Плана Юнкер. Планът Юнкер е отговорът на Европа на последствията от тежката финансова криза. Той осигурява значителен финансов ресурс, който да създаде възможности за инвестиции, да намали ограниченията за инвеститорите, като осигури гаранции за рискови проекти, така че да мобилизира частни инвестиции. Именно финансовите инструменти са актуалният подход за финансиране – те създават възможности за мобилизирането на допълнителни публични или частни инвестиции за преодоляване на несъвършенствата на пазара като съчетават и предимствата на повторното използване на средствата в дългосрочен план. Фондът на фондовете (ФМФИБ) опосредства процеса по ефективно управление на финансовите инструменти в страната, като в рамките на фонда предстои създаването и на нарочно Звено за консултации и във връзка с възможностите на Плана Юнкер.

Един от основните проблеми пред българския бизнес, за да се възползва от възможностите на финансовите инструменти, е липсата на  опит и детайлна практическа информация. За да осигури нужната информираност на своите членове, КРИБ организира среща дискусия на тема „Планът Юнкер – възможности и резултати“, на която детайлно ще бъдат представени възможностите, които финансовите инструменти предоставят, и в частност дейността на Фонда на фондовете и спецификите на Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Подробна презентация по темата ще направи Илияна Цанова, заместник управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Възможностите за финансиране от Европейската инвестиционна банка ще представи Венера Ганджова от ЕИБ, а Хуан Кампос ще презентира дейността на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси.

Ще бъде представена детайлно и дейността на Фонда на фондовете, както и възможностите, които той предоставя пред българския бизнес, от министър Владислав Горанов и от Валери Белчев – член на УС и Изпълнителен директор на Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

В края на конференцията екипът лектори от Брюксел ще проведе индивидуални консултации за членове на КРИБ.